Encefalopati: vad är detta, orsaken till, symptom, diagnostik, behandling, förebyggande

Vad är encefalopati?

Encefalopati – tillstånd, orsakas av sjukdomar, som påverkar stora områden av hjärnan. Sjukdomen kan påverka den funktion eller struktur i hjärnan, och kan ha många fysiska och psykiska symtom. Förändrad mental status, t.ex, förvirring och plötsliga humörsvängningar, kännetecknar ofta encefalopati.

Det finns flera olika typer av encefalopati, som för de främsta orsakerna till deras förekomst. Behandling av sjukdom eller skada, orsakade av encefalopati, bidrar till att minska negativa symptom, eller helt bli av med dem. Någon form av encefalopati kan leda till långsiktiga förändringar i hjärnan. Om hjärnskador är allvarliga och kan inte botas, sjukdomen kan vara dödlig.

Orsaker till encefalopati

Orsakar infektion eller omfattande hjärnskada. Några vanliga orsaker till encefalopati inkluderar:

 • Infektion;
 • Huvudskada;
 • Metabolic störningar, att orsaka en obalans av näringsämnen och elektrolyter, som är nödvändiga för normal funktion av hjärnan;
 • Hjärntumör eller ökat intrakraniellt tryck;
 • Exponering för gifter;
 • Dålig kost, Vad orsakar en obalans av näringsämnen och elektrolyter, som är nödvändiga för normal funktion av hjärnan;
 • Bristande inflöde av syre eller blod till hjärnan;
 • Organsvikt.

Riskfaktorer av encefalopati

Riskfaktorerna varierar beroende på vilken typ av encefalopati. Till Exempel, missbruk av alkohol ökar risken för Wernicke's encefalopati eller hepatisk encefalopati.

Symtom på encefalopati

Förändrat mentalt tillstånd när encefalopati kan omfatta:

 • Plötslig eller progressiva förändringar i minne;
 • Oförmåga att koncentrera sig;
 • Brott mot tänkande;
 • Onormal dåsighet;
 • Humörsvängningar;
 • Progressiv förlust av medvetandet;
 • Liten personlighetsförändringar.

Andra symptom kan vara:

 • Ofrivilliga ryckningar i muskler och svårigheter gå;
 • Tremor;
 • Muskelsvaghet och volatilitet;
 • Onormala ögonrörelser;
 • Konvulsioner.

Tecken för att förstärka hjärnskador vilket resulterar i encefalopati:

 • Svår förvirring;
 • Desorientering;
 • Svåra dåsighet;
 • Koma.

När du ser bör dessa symptom omedelbart söka medicinsk hjälp.

Diagnos av encefalopati

Läkaren kommer att be om dina symtom och sjukdomshistoria, och utföra en fysisk undersökning.

För att bekräfta diagnosen och fastställa orsakerna eller omfattningen av encefalopati, kan läkaren ordinera:

 • Blodprover;
 • Lumbalpunktion – valet av en liten mängd av ryggmärgsvätskan för testning;
 • Chef CT eller MRT – att köra bilder av hjärnstrukturer;
 • Elektroencefalogram (EEG) – testet, det fixar den elektriska aktiviteten i hjärnan.

Behandling av encefalopati

Målet med behandling av encefalopati är i ett försök att stoppa eller vända skadan hjärnan, orsakade av sjukdom. Behandling av encefalopati är att möta dess orsaker, och kan innefatta:

 • Medicinering – för att behandla infektioner, kontroll av negativa symtom, såsom högt blodtryck, återkallande av toxiner, och fyll förlusten av vitaminer och näringsämnen;
 • Ändra kost, att förbättra kost och bota den underliggande orsaken, Det är uppkomsten av encefalopati;
 • Dialys – ta bort skadliga ämnen från blodet;
 • Organtransplantation.

Under återhämtningen kan perioden behöva extra medicinsk vård, t.ex, leverans av näringsämnen genom en slang, eller andas stöd i svåra former av encefalopati.

Encefalopati: sjukdomsprevention

Många orsaker till encefalopati kan inte förhindras. Att minska sannolikheten för att utveckla encefalopati:

 • Om du får problem med levern måste börja behandling så snart som möjligt. Om du har något av ovanstående symtom, omedelbart kontakta läkare;
 • Om du har kronisk sjukdom, utför regelbunden kropp villkor undersökning;
 • Undvika överdos, alkohol eller droger;
 • Undvik kontakt med gifter eller toxiner, infektioner eller infektioner media, som myggor.

Tillbaka till toppen-knappen