Pulmonell aspergillos – status och sputum

Nederlaget i luftrören och lungorna från svampar, Aspergillus varit relativt sällsynt, främst när det gäller yrkesmässig exponering - som en följd av långvarig kontakt med arbets hampa, Rep och spinning och övrigt material, innehållande sporer av svampar (zalezhavshymsya Sung, frukt, Säd, mjöl, jord, etc.. d.).

Kliniska symtom på aspergillos De är inte specifika och ofta liknar lungtuberkulos. Ibland patienter med Aspergillus nederlag bronker under hosta med slem kan frigöras partiklar storleken på en hirs spannmål. En mikroskopisk undersökning kan ses, De består av en plexus dikotoma grenfilament av mycel. Det finns också runt green debatten, och i vissa fall - typiska konidioforer med svullna huvud-ändar, och på ytan av de synliga huvudena sterigmata, bärande långa kedjor.

Аспергиллез легкого - аспергиллы в мокроте

Tillbaka till toppen-knappen