Anemi, relaterade till brott mot syntesen av DNA och RNA - megaloblastanemi

Anemi, relaterade till överträdelse av syntesen av DNA och RNA - en stor grupp av ärftliga och förvärvade sjukdomar. Gemensamt för dessa anemier är närvaro i benmärg megaloblast - Röda blodkroppar serie, kännetecknad av en stor mängd, delikat struktur, ett ovanligt arrangemang av kromatin i kärnan och asynkron differentiering av kärnan och cytoplasman.

Brott av DNA-syntes observerade brist på folsyra, i vissa sällsynta ärftliga sjukdomar, relaterade eller i strid med enzymaktivitet, involverade i bildningen av coenzym form av folsyra, eller i strid med omhändertagande orotsyra (orotsyra aciduria).

Under normala förhållanden, taggade orotsyra och uridin införlivas i DNA-molekylen, brist i kroppen kobalamin eller folsyra minskade signifikant deras integration. I ärftlig enzymbrist, involverad i syntesen av orotsyra, uracil, bland annat i trasiga DNA-molekyl märkt orotsyra; uridin inkorporering inte kränks. Och båda kobalaminbrist, folsyra, och när orotsyra aciduria är normal införlivande i DNA-molekylen märkt tymidin.

Tillbaka till toppen-knappen