Elementer av alkalisk urin sediment – Mikroskopisk undersøkelse av urin

Amorf fosfat i alkalisk urin oppstå som et fargeløst, amorf masse, som består av små korn og kuler, som er gruppert sammen i grupper med irregulær form. Fra den amorfe urat de skiller og mangel på farge, som finnes bare i alkalisk urin. Typisk med amorfe fosfat krystaller er funnet tripelfosfatov, men med urat - urinsyrekrystaller. Amorfe fosfater løses i syrer og ikke oppløse ikke på oppvarming.

Tripelfosfaty ren krystallinsk form hvitaktig bunnfall, lett løselig i syre. Tripelfosfatov krystaller har form av fargeløse heksagonale prismer av ulike størrelser.

Трипельфосфаты в моче

Mindre vanlige krystaller, lik sporene av pennen eller bregne blader. Tripelfosfaty bunnfall i bruk av planteføde, mineralvann, samt betennelse i blæren.

Tilbake til toppen-knappen