Geheugenverlies, geheugenverlies: wat is dit, oorzaken, symptomen, diagnostiek, behandeling, het voorkomen

Geheugenverlies; Vergeetachtigheid; Geheugenverlies; Verminderd geheugen; Geheugenverlies; Amnestisch syndroom; Zwakzinnigheid – geheugenverlies; Lichte cognitieve stoornissen – geheugenverlies

Geheugenverlies – het is een geheugenstoornis, die verschillende oorzaken kan hebben, inclusief gebrek aan zuurstof, hoofdletsel, ziekte of infectie. Afhankelijk van het type geheugenverlies, de inbreuk kan beperkt zijn tot bepaalde perioden of specifieke soorten informatie, bv, gesproken of geschreven.

In ernstige gevallen kunnen deze geheugenstoornissen de dagelijkse activiteiten verstoren..

De oorzaken van amnesie

Veroudering kan enige vergeetachtigheid veroorzaken. Als je moeite hebt met het leren van nieuw materiaal of meer tijd nodig hebt, om het te onthouden, dit is normaal. Maar veroudering leidt niet tot plotseling geheugenverlies.. Dit geheugenverlies wordt in verband gebracht met andere ziekten..

Geheugenverlies kan door vele redenen worden veroorzaakt.. Om de oorzaak vast te stellen, zal de behandelende arts vragen, of het probleem plotseling of geleidelijk is begonnen.

Veel delen van de hersenen helpen bij het opslaan en ophalen van herinneringen. Problemen op een van deze gebieden kunnen leiden tot geheugenverlies..

Geheugenverlies kan het gevolg zijn van nieuwe hersenbeschadiging, die kan worden veroorzaakt door de volgende redenen:

 • Encephaloma
 • Cancer Treatment, zoals hersenbestraling , beenmergtransplantatie of chemotherapie.
 • Hersenschudding of hoofdletsel
 • Onvoldoende hoeveelheid zuurstof, de hersenen binnendringen, wanneer het hart of de ademhaling te lang stopt
 • Ernstige herseninfectie
 • Grote operatie of ernstige ziekte, inclusief hersenoperaties.
 • Voorbijgaande wereldwijde amnesie (plotseling tijdelijk geheugenverlies) onduidelijke reden
 • Tijdelijke ischemische aanval (TIA) of beroerte
 • Gidrocefaliя (ophoping van vocht in de hersenen)
 • Multiple sclerose
 • Zwakzinnigheid

Soms treedt geheugenverlies op bij psychische problemen, zoals:

 • Na een serieuze, traumatische of stressvolle gebeurtenis
 • Bipolaire stoornis
 • Depressie of andere psychische stoornissen, zoals schizofrenie

Geheugenverlies kan een teken zijn van dementie . Dementie heeft ook invloed op het denken, toespraak, oordeel en gedrag. Veelvoorkomende vormen van dementie, geassocieerd met geheugenverlies:

 • Ziekte van Alzheimer
 • Sosudistaya dementie
 • Dementie met Lewy telytsami
 • Frontotemporale dementie
 • Progressieve supranucleaire verlamming
 • Normale druk hydrocephalus
 • De ziekte van Creutzfeldt-Jakob

Andere oorzaken van geheugenverlies zijn onder meer:

 • Alcohol of gebruik van voorgeschreven of illegale drugs
 • herseninfecties, zoals de ziekte van Lyme , syfilis of hiv/aids.
 • Drugsmisbruik, zoals barbituraten of ( slaapmiddelen )
 • MFA (elektroconvulsietherapie) (veroorzaakt meestal geheugenverlies op korte termijn)
 • Epilepsie, slecht gecontroleerd
 • Ziekte, wat resulteert in het verlies of de beschadiging van hersenweefsel of zenuwcellen, bv, De ziekte van Parkinson, De ziekte van Huntington of multiple sclerose.
 • Lage niveaus van belangrijke voedingsstoffen of vitaminen, zoals lage niveaus van vitamine B1 of B12

Thuiszorg voor geheugenverlies

Een persoon met geheugenverlies heeft ondersteuning nodig.

Noodzaak om een ​​persoon met geheugenverlies bekende voorwerpen te laten zien, foto's of zet bekende muziek aan.

Schrijf op, wanneer de persoon medicijnen moet innemen of andere belangrijke taken moet uitvoeren.

Als de persoon hulp nodig heeft bij dagelijkse activiteiten of als veiligheid of voeding een probleem is, u kunt extra hulp overwegen, bv, mantelzorger of verpleeghuis.

Wat te verwachten bij een bezoek aan een arts

De gezondheidswerker voert een lichamelijk onderzoek uit en vraagt ​​naar de medische geschiedenis en symptomen van de patiënt. Dit omvat meestal vragen van familieleden en vrienden.. Om deze reden kunnen ze persoonlijk of telefonisch worden geïnterviewd..

Vragen over de medische geschiedenis kunnen zijn::

 • Soort geheugenverlies, zoals korte of lange termijn
 • tijd patroon, bv, hoe lang duurt geheugenverlies of komt en gaat het
 • Ontwikkelingen, dat geheugenverlies veroorzaakte, zoals een hoofdwond of een operatie

Tests, waaraan kan worden voldaan, omvatten:

 • Bloedonderzoek voor specifieke ziekten, die worden verdacht (bv, lage vitamine B12 of schildklierziekte)
 • Cerebrale angiografie
 • Cognitieve testen (neuropsychologische/psychometrische tests)
 • CT of MRI van het hoofd
 • EEG
 • Poyasnichnaya punctie

De behandeling hangt af van de oorzaak van het geheugenverlies.. In sommige gevallen kan de oorzaak worden weggenomen, waarmee u het geheugen kunt herstellen of verbeteren. Bijvoorbeeld, als geheugenstoornis wordt veroorzaakt door vitamine B12-tekort, dan kan vitamine B12-suppletietherapie worden voorgeschreven.

In andere gevallen, wanneer de oorzaak niet kan worden weggenomen, u kunt verschillende methoden gebruiken om geheugen te compenseren of te herstellen. Bijvoorbeeld, geheugentechnieken kunnen worden gebruikt, zoals het in verschillende fasen bestuderen van de stof, het creëren van koppelingen tussen nieuwe informatie en reeds bekende, of kaarten of grafieken gebruiken om informatie te ordenen. Geheugentherapie kan ook worden gebruikt, die verschillende technieken kan omvatten, zoals cognitieve en emotionele regulatiestrategieën, die helpen om het onthouden en ophalen van informatie te verbeteren. Lichamelijke activiteit kan ook worden gebruikt, wat is bewezen, wat helpt het geheugen te verbeteren.

Het is belangrijk op te merken, dat het behandelen van geheugenverlies een lang en gecompliceerd proces kan zijn, en dat de resultaten van persoon tot persoon kunnen verschillen. Als u geheugenproblemen heeft, belangrijk om uw arts te raadplegen, om de oorzaak te achterhalen en de meest effectieve behandeling te kiezen.

Gebruikte literatuur en bronnen

Kirshner HS, Jij bent Gifford. Intellectuele en geheugenstoornissen. In: Jankovic J, Mazziotta JC, Pomeroy SL, Newman N.J, Eds. Neurologie van Bradley en Daroff in de klinische praktijk. 8e ed. Filadelfia, VADER: Elsevier; 2022:snuiter 7.

meneer F. Verstoring van het geheugen. In: meneer F, red. Sims’ Symptomen in de geest: Leerboek beschrijvende psychopathologie. 6e ed. Filadelfia, VADER: Elsevier; 2018:snuiter 5.

Terug naar boven knop