Weboldal használati feltételei

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Ez a felhasználói megállapodás (a továbbiakban - Megállapodás) az omedicine.info oldalra hivatkozik, található https://omedicine.info

1.2. Az omedicine.info webhely (tovább - Weboldal) az oldaltulajdonosok tulajdona.

1.3. Ez a megállapodás szabályozza a webhely adminisztrációja közötti kapcsolatot https://omedicine.info (a továbbiakban - Webhely adminisztrációja) és az oldal Felhasználója.

1.4. Az oldal adminisztrációja a változtatás jogát fenntartja, a Felhasználó értesítése nélkül adja hozzá vagy távolítsa el a jelen Szerződés kikötéseit.

1.5. A Weboldal Felhasználó általi használata a Szerződés és a módosítások elfogadását jelenti, ehhez a megállapodáshoz.

1.6. A felhasználó személyesen felelős a jelen Szerződés ellenőrzéséért
változások benne.

2. KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSAI

2.1. A következő kifejezések jelentése a jelen Megállapodás alkalmazásában a következő:

2.1.1 omedicine.info - internetes forrás, domain néven található https://omedicine.info, tevékenységét az internetes forráson és a kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül végzi (további – Weboldal).

2.1.2. omedicine.info - oldal, információkat tartalmaz az Árukról és/vagy Szolgáltatásokról és/vagy Egyéb értékekről a felhasználó számára, Eladók és/vagy Szolgáltatók, választást tesz lehetővé, rendelni és (vagy) az Áruk megvásárlása, és/vagy szolgáltatás igénybevétele.

2.1.3. Webhely adminisztrációja – az oldal kezelésére felhatalmazott alkalmazottak, a webhelytulajdonosok nevében eljárva.

2.1.4. Az oldal felhasználója (további – Felhasználó) - arc, hozzáféréssel az Oldalhoz, az interneten és a Webhely használatával.

2.1.5. Az oldal tartalma (tovább - Tartalom) – a szellemi tevékenység védett eredményei, beleértve az irodalmi művek szövegeit is, a nevük, Előszó, megjegyzések, cikkeket, illusztrációk, borítók, zeneművek szöveggel vagy anélkül, grafikus, szöveg, fényképészeti, származékai, kompozit és egyéb művek, felhasználói felületek, vizuális felületek, védjegynevek, logók, számítógépes programok, Adatbázis, valamint a tervezés, szerkezet, választás, koordináció, megjelenés, jelen Tartalom általános stílusa és elrendezése, az Oldalon és a szellemi tulajdon egyéb tárgyaiban együtt és/vagy külön-külön, szerepel az oldalon https://omedicine.info.

3. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

3.1. A jelen Szerződés tárgya, hogy a Felhasználó hozzáférést biztosítson a Weboldalon biztosított árukhoz és/vagy szolgáltatásokhoz.

3.1.1. Az oldal a következő típusú szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználónak (szolgáltatások):

  • lehetőséget biztosítva a Felhasználónak üzenetküldésre, Hozzászólások, felhasználói visszajelzések, webhely tartalombesorolása;
  • áruk/szolgáltatások megismerése, közzétéve az Oldalon;
  • áruk/szolgáltatások kiválasztása és megrendelése a későbbi vásárláshoz vagy regisztrációhoz ezen az oldalon.

3.1.2. Minden létező (igazán
működőképes) jelenleg szolgáltatások (Szolgáltatások) Webhely, valamint minden későbbi
módosítások és a jövőben megjelenő kiegészítő szolgáltatások (Szolgáltatások).

3.2. Az oldalhoz való hozzáférés ingyenes.

3.3. Ez a megállapodás nyilvános ajánlat. Az Oldalra való belépéssel a Felhasználó
úgy kell tekinteni, hogy csatlakoztak ehhez a megállapodáshoz.

3.4. Az oldal anyagainak és szolgáltatásainak használatára a mindenkor hatályos szabályok az irányadók
jogszabályokat.

4. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A webhely adminisztrációjának joga van:

4.1.1. Módosítsa a Webhely használatára vonatkozó szabályokat, és módosítsa az oldal tartalmát. A módosítások attól a pillanattól lépnek hatályba, amikor a Megállapodás új verziója megjelenik a Webhelyen.

4.2. A felhasználónak joga van:

4.2.1. Használja az oldalon elérhető összes szolgáltatást, és vásároljon bármilyen árut és/vagy szolgáltatást, kínált az oldalon.

4.2.2. Tegyen fel bármilyen kérdést, oldalszolgáltatásokhoz kapcsolódóan:

  • emailben:
  • a Visszajelzési űrlapon keresztül, található:

4.2.3. Az Oldalt kizárólag a célokra és módon használja, a Szerződésben rögzítettek, és törvény nem tiltja.

4.2.5. Kövesse az adminisztrációt, hogy rejtsen el minden információt a felhasználóról.

4.2.6. Az oldal információit kereskedelmi célokra használja fel külön engedély nélkül.

4.3. Az Oldal használója vállalja:

4.3.1. Adjon meg további információkat a webhely adminisztrációjának kérésére, amely közvetlenül kapcsolódik az oldal által nyújtott szolgáltatásokhoz.

4.3.2. Az oldal használata során tartsa tiszteletben a szerzők és más szerzői jogok tulajdonosainak vagyoni és nem vagyoni jogait.

4.3.3. Nem tesz intézkedéseket, amely az Oldal normál működését sértőnek tekinthető.

4.3.4. Ne terjesszen a Webhely használatával magánszemélyekre vagy jogi személyekre vonatkozó bizalmas és jogilag védett információkat.

4.3.5. Kerüljön el minden műveletet, aminek következtében a törvény által védett információk titkossága sérülhet.

4.3.6. Ne használja a webhelyet promóciós információk terjesztésére, másként, mint a webhely adminisztrációjának hozzájárulásával.

4.3.7. Ne használja a szolgáltatásokat erre a célra:

4.3.7.1. a kiskorúak jogainak megsértése és (vagy) bármilyen módon ártani nekik.

4.3.7.2. a kisebbségek jogainak megsértése.

4.3.7.3. egy másik személynek vagy egy szervezet képviselőjének kiléte és (vagy) megfelelő jogokkal nem rendelkező közösségek, beleértve az oldal alkalmazottait is.

4.3.7.4. bármely Áru és/vagy szolgáltatás tulajdonságainak és jellemzőinek hamis bemutatása, közzétéve az Oldalon.

4.3.7.5. az áruk és/vagy szolgáltatások helytelen összehasonlítása, valamint a személyekkel szembeni negatív attitűdök kialakítása, (nem) bizonyos áruk és/vagy szolgáltatások használata, vagy az ilyen személyek elítélése.

4.3.7.6. tartalomletöltések, ami illegális, sérti harmadik felek jogait; erőszakot hirdet, kegyetlenség, gyűlölet és (vagy) faji megkülönböztetés, nemzeti, szexuális, vallási, társadalmi jelek; hamis információt tartalmaz és (vagy) konkrét személyek sértése, szervezetek, hatóság.

4.3.7.7. jogellenes cselekmények elkövetésére való ösztönzés, valamint az egyéneknek nyújtott segítség, akiknek tettei a korlátozások és tilalmak megszegésére irányulnak.

4.3.8. Győződjön meg a megadott információk pontosságáról

4.3.9. Biztosítsa a személyes adatok harmadik felek általi hozzáférését.

4.4. A felhasználó tilos:

4.4.1. Használjon bármilyen eszközt, programokat, eljárások, algoritmusok és módszerek, automatikus eszközök vagy ezzel egyenértékű kézi eljárások a hozzáféréshez, beszerzések, az Oldal tartalmának másolása vagy nyomon követése.

4.4.2. Megzavarja a Webhely megfelelő működését.

4.4.3. Bármilyen módon megkerülheti a Webhely navigációs struktúráját, hogy bármilyen információt szerezzen vagy megkíséreljen megszerezni, dokumentumokat vagy anyagokat bármilyen módon, amelyeket a jelen Webhely szolgáltatásai kifejezetten nem képviselnek.

4.4.4. Az oldal funkcióihoz való jogosulatlan hozzáférés, bármely más rendszer vagy hálózat, kapcsolódik ehhez az oldalhoz, valamint bármilyen szolgáltatást, kínált az oldalon.

4.4.4. Megsérti a biztonsági vagy hitelesítési rendszert a Webhelyen vagy bármely hálózaton, az oldallal kapcsolatban.

4.4.5. Végezzen fordított keresést, nyomon követni vagy megkísérelni nyomon követni a Webhely bármely más Felhasználójával kapcsolatos információkat.

4.4.6. Bármilyen célra használja a webhelyet és annak tartalmát, törvény tiltja, valamint bármilyen illegális tevékenységre vagy egyéb tevékenységre buzdítanak, a Webhely vagy más személyek jogainak megsértése.

5. AZ OLDAL HASZNÁLATA

5.1. Webhely és tartalom, szerepel az Oldalon, a webhely adminisztrációja tulajdonában és üzemeltetője.

5.2. Az oldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, védjegytörvény, valamint egyéb jogokat, szellemi tulajdonnal kapcsolatos, és a tisztességtelen versenyjog.

5.3. A jelen Szerződés az áruk megvásárlására és/vagy a szolgáltatások nyújtására vonatkozó minden további feltételre vonatkozik, az oldalon.

5.4. Info, Az oldalon közzétett tartalmak nem értelmezhetők a jelen Szerződés módosításaként.

5.5. Az oldal adminisztrációja bármikor jogosult az áruk és szolgáltatások listáját módosítani a Felhasználó értesítése nélkül, kínált az oldalon, és (vagy) az áraikat.

5.6. bekezdésben említett dokumentum 5.7. jelen Szerződés vonatkozó részében az irányadó, és vonatkozik a Webhely Felhasználó általi használatára.

5.7. Adatvédelmi irányelvek: https://omedicine.info/policy

5.8. Bármelyik dokumentumot, bekezdésben felsorolt 5.7 pontja frissíthető. A változtatások az Oldalon való közzétételük pillanatától lépnek hatályba..

6. EGY FELELŐSSÉG

6.1. Bármilyen veszteség, amelyek a Felhasználót a jelen Szerződés bármely rendelkezésének szándékos vagy gondatlan megsértése esetén vállalhatják, valamint egy másik Felhasználó kommunikációjához való jogosulatlan hozzáférés miatt, Az oldal adminisztrációját nem térítik meg.

6.2. Az oldal adminisztrációja nem vállal felelősséget:

6.2.1. Késések vagy hibák a tranzakciós folyamatban, vis maior okozta, valamint a telekommunikáció bármely meghibásodása esetén, számítógép, elektromos és egyéb kapcsolódó rendszerek.

6.2.2. Az átviteli rendszerek működése, bankok, fizetési rendszerekre és a munkájukkal kapcsolatos késésekre.

6.2.3. Az oldal megfelelő működése, mikor, ha a Felhasználó nem rendelkezik a szükséges
használatához szükséges technikai eszközöket, nem köteles a felhasználókat ilyen eszközökkel ellátni.

7. A FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS FELTÉTELÉNEK MEGSÉRTÉSE

7.1. Az oldal adminisztrációja jogosult információkat közölni a Felhasználóval kapcsolatban, ha az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik vagy megengedik az ilyen közzétételt.

7.2. Az oldal adminisztrációja jogosult a Felhasználó előzetes értesítése nélkül felmondani és (vagy) blokkolja az oldalhoz való hozzáférést, ha a Felhasználó megsértette a jelen Szerződést vagy az Oldal más dokumentumokban foglalt használati feltételeit, valamint az Oldal megszűnése vagy műszaki meghibásodás vagy probléma miatt.

7.3. A Webhely adminisztrációja nem vállal felelősséget a Felhasználóval vagy harmadik felekkel szemben a Webhelyhez való hozzáférés megszüntetéséért, ha a Felhasználó megsérti a jelen Szerződés vagy más dokumentum bármely rendelkezését., tartalmazza az Oldal használati feltételeit.

8. VITÁK MEGOLDÁSA

8.1. A jelen Megállapodásban részes Felek közötti nézeteltérések vagy viták esetén a bírósághoz fordulás előfeltétele a kereset benyújtása (írásos javaslatot a vita önkéntes rendezésére).

8.2. A címzett követelése belül 30 naptári nap az átvétel napjától számítva, a panasz elbírálásának eredményéről a panaszost írásban értesíti.

8.3. Ha a vita önkéntes alapon nem rendezhető, bármelyik félnek joga van bírósághoz fordulni jogai védelmében., amelyeket a hatályos jogszabályok biztosítanak számukra.

8.4. A Webhely használati feltételeivel kapcsolatos minden igényt be kell nyújtani 5 nappal a kereset okának felmerülése után, az Oldal jogszabályilag védett anyagainak szerzői jogi védelme kivételével. A jelen bekezdésben foglalt feltételek megsértése esetén a bíróság mérlegelés nélkül hagy minden igényt..

9. TOVÁBBI FELTÉTELEK

9.1. Az oldal adminisztrációja nem fogad el ellenajánlatokat a Felhasználótól a jelen Felhasználói szerződés módosítására vonatkozóan.

9.2. felhasználói visszajelzések, közzétéve az Oldalon, nem bizalmas információk, és a webhely adminisztrációja korlátozás nélkül felhasználhatja azokat.

'Fel a tetejéhez' gomb