Uvjeti korištenja web stranice

UVJETI KORIŠTENJA

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ovaj korisnički ugovor (u daljnjem tekstu – Ugovor) odnosi se na stranicu omedicine.info, nalazi se na https://omedicine.info

1.2. Stranica omedicine.info (dalje - Web stranica) vlasništvo je vlasnika stranice.

1.3. Ovaj Ugovor regulira odnos između Administracije stranice https://omedicine.info (u daljnjem tekstu - Administracija stranice) i Korisnik ove stranice.

1.4. Administracija stranice zadržava pravo promjene u bilo kojem trenutku, dodati ili ukloniti klauzule ovog Ugovora bez obavijesti Korisnika.

1.5. Korištenje Stranice od strane Korisnika znači prihvaćanje Ugovora i promjena, učinjeno ovom Ugovoru.

1.6. Korisnik je osobno odgovoran za provjeru ovog Ugovora
promjene u njemu.

2. DEFINICIJE POJMOVA

2.1. Sljedeći izrazi imaju sljedeća značenja za potrebe ovog Ugovora:

2.1.1 omedicine.info - Internetski resurs, nalazi na nazivu domene https://omedicine.info, obavljanje svojih aktivnosti putem internetskog izvora i povezanih usluga (dalje – Website).

2.1.2. omedicine.info - stranica, koji sadrže informacije o Robi i/ili Uslugama i/ili Druge vrijednosti za korisnika, Prodavatelji i/ili pružatelji usluga, dopuštajući izbor, red i (ili) kupnju Robe, i/ili primanje usluge.

2.1.3. Administracija stranice - ovlašteni djelatnici za upravljanje Stranicom, djelujući u ime vlasnika stranice.

2.1.4. Korisnik stranice (dalje – Korisnik) - lice, imaju pristup Stranici, putem Interneta i korištenjem Stranice.

2.1.5. Sadržaj stranice (dalje - Sadržaj) – zaštićeni rezultati intelektualne djelatnosti, uključujući tekstove književnih djela, njihova imena, predgovor, napomene, članaka, ilustracije, korice, glazbena djela sa ili bez teksta, grafički, tekst, fotografski, izvedenice, kompozitna i druga djela, korisnička sučelja, vizualna sučelja, nazivi zaštitnih znakova, logotipi, računalni programi, Baza podataka, kao i dizajn, struktura, izbor, koordinacija, izgled, opći stil i raspored ovog sadržaja, uključeni u Stranicu i druge objekte intelektualnog vlasništva sve zajedno i/ili zasebno, sadržane na stranici https://omedicine.info.

3. PREDMET UGOVORA

3.1. Predmet ovog Ugovora je omogućiti Korisniku pristup Robi i/ili uslugama koje se pružaju na Stranici.

3.1.1. Stranica pruža Korisniku sljedeće vrste usluga (usluge):

  • pružajući Korisniku mogućnost postavljanja poruka, komentari, recenzije korisnika, ocjena sadržaja stranice;
  • upoznavanje s robom/uslugom, objavljeno na Stranici;
  • odabir i naručivanje robe/usluga za naknadnu kupnju ili registraciju na ovim stranicama.

3.1.2. Sve postojeće (stvarno
funkcioniranje) trenutno usluge (Usluge) stranica, kao i svaki naknadni
modifikacije i dodatne usluge koje se pojavljuju u budućnosti (Usluge).

3.2. Pristup stranici je besplatan.

3.3. Ovaj Ugovor je javna ponuda. Pristupanjem Stranici, Korisnik
smatra se da je pristupila ovom Ugovoru.

3.4. Korištenje materijala i usluga Stranice regulirano je važećim pravilima
zakonodavstvo.

4. PRAVA I OBVEZE STRANAKA

4.1. Administracija stranice ima pravo:

4.1.1. Promijenite pravila korištenja Stranice, i mijenjati sadržaj ove stranice. Promjene stupaju na snagu od trenutka objave nove verzije Ugovora na Stranici.

4.2. Korisnik ima pravo:

4.2.1. Koristite sve usluge dostupne na Stranici, i kupiti bilo koju Robu i/ili Usluge, ponuđeno na Stranici.

4.2.2. Postavite bilo kakva pitanja, vezano uz usluge stranice:

  • putem e-pošte:
  • putem obrasca za povratne informacije, nalazi se na:

4.2.3. Koristite Stranicu isključivo u svrhe i na način, predviđeno Ugovorom i nije zabranjeno zakonom.

4.2.5. Zahtijevajte od administracije da sakrije sve podatke o korisniku.

4.2.6. Koristite informacije o mjestu u komercijalne svrhe bez posebnog dopuštenja.

4.3. Korisnik Stranice se obvezuje:

4.3.1. Dajte dodatne informacije na zahtjev Uprave stranice, koja je izravno povezana s uslugama koje pruža ova stranica.

4.3.2. Poštujte imovinska i neimovinska prava autora i drugih nositelja autorskih prava prilikom korištenja Stranice.

4.3.3. Ne poduzimajte ništa, što se može smatrati kršenjem normalnog rada Stranice.

4.3.4. Nemojte distribuirati korištenjem Stranice nikakve povjerljive i zakonom zaštićene podatke o fizičkim ili pravnim osobama.

4.3.5. Izbjegavajte bilo kakvu radnju, uslijed čega može biti narušena povjerljivost podataka zaštićenih zakonom.

4.3.6. Nemojte koristiti Stranicu za distribuciju promotivnih informacija, drugačije nego uz suglasnost Uprave stranice.

4.3.7. Nemojte koristiti usluge u tu svrhu:

4.3.7.1. povrede prava maloljetnika i (ili) naškoditi im na bilo koji način.

4.3.7.2. kršenje prava manjina.

4.3.7.3. lažno predstavljanje druge osobe ili predstavnika organizacije i (ili) zajednice bez dovoljnih prava, uključujući i zaposlenike ove stranice.

4.3.7.4. lažno predstavljanje svojstava i karakteristika bilo koje robe i/ili usluge, objavljeno na Stranici.

4.3.7.5. netočna usporedba Roba i/ili Usluga, kao i formiranje negativnih stavova prema osobama, (Ne) korištenje određenih Roba i/ili usluga, ili osude takvih osoba.

4.3.7.6. preuzimanja sadržaja, što je protuzakonito, krši sva prava trećih osoba; promiče nasilje, okrutnost, mržnje i (ili) rasna diskriminacija, nacionalnim, seksualni, vjerski, društveni znakovi; sadrži lažne informacije i (ili) uvrede određenih ljudi, organizacijama, vlasti.

4.3.7.7. poticanje na činjenje nezakonitih radnji, kao i pomoć pojedincima, čije su radnje usmjerene na kršenje ograničenja i zabrana.

4.3.8. Osigurati točnost dostavljenih informacija

4.3.9. Osigurati sigurnost osobnih podataka od pristupa trećih strana.

4.4. Korisniku je zabranjeno:

4.4.1. Koristite bilo koji uređaj, programe, postupci, algoritmi i metode, automatski uređaji ili ekvivalentni ručni procesi za pristup, akvizicije, kopiranje ili praćenje sadržaja Stranice.

4.4.2. Ometati pravilan rad Stranice.

4.4.3. Zaobiđite navigacijsku strukturu Stranice na bilo koji način kako biste dobili ili pokušali dobiti bilo koju informaciju, dokumenata ili materijala na bilo koji način, koje nisu posebno predstavljene uslugama ove Stranice.

4.4.4. Neovlašteni pristup funkcijama Stranice, bilo koje druge sustave ili mreže, vezano uz ovu stranicu, kao i svaka usluga, ponuđeno na Stranici.

4.4.4. Kršiti sustav sigurnosti ili provjere autentičnosti na Stranici ili na bilo kojoj mreži, koji se odnose na Stranicu.

4.4.5. Izvršite obrnuto traženje, pratiti ili pokušati pratiti bilo koju informaciju o bilo kojem drugom korisniku stranice.

4.4.6. Koristite Stranicu i njezin Sadržaj u bilo koju svrhu, zabranjeno zakonom, kao i poticati na bilo kakvu nezakonitu ili drugu aktivnost, kršeći prava Stranice ili drugih osoba.

5. KORIŠTENJE STRANICE

5.1. Stranica i sadržaj, uključeno u Stranicu, u vlasništvu i kojom upravlja Administracija web mjesta.

5.2. Sadržaj Stranice zaštićen je autorskim pravima, zakon o žigovima, kao i druga prava, vezano za intelektualno vlasništvo, i zakon o nelojalnom tržišnom natjecanju.

5.3. Ovaj se Ugovor primjenjuje na sve dodatne uvjete za kupnju Robe i/ili pružanje usluga, dostavljeno na Stranici.

5.4. Informacija, objavljeno na Stranici ne treba tumačiti kao promjenu ovog Ugovora.

5.5. Administracija stranice ima pravo mijenjati popis Roba i usluga u bilo kojem trenutku bez obavještavanja Korisnika, ponuđeno na Stranici, i (ili) njihove cijene.

5.6. Dokument iz st 5.7. ovog Ugovora uređuje se u relevantnom dijelu i primjenjuje se na korištenje od strane Korisnika Stranice.

5.7. Politika privatnosti: https://omedicine.info/policy

5.8. Bilo koji od dokumenata, navedeno u paragrafu 5.7 ovog Ugovora može se ažurirati. Promjene stupaju na snagu od trenutka objave na stranici..

6. ODGOVORNOST

6.1. Svaki gubitak, koje Korisnik može pretrpjeti u slučaju namjernog ili nepromišljenog kršenja bilo koje odredbe ovog Ugovora, kao i zbog neovlaštenog pristupa komunikacijama drugog Korisnika, Upravi stranice ne nadoknađujemo troškove.

6.2. Administracija stranice nije odgovorna za:

6.2.1. Kašnjenja ili neuspjesi u procesu transakcije, uzrokovano višom silom, kao i svaki slučaj kvara u telekomunikacijama, Računalo, električni i drugi srodni sustavi.

6.2.2. Djelovanje prijenosnih sustava, banke, sustava plaćanja i za kašnjenja povezana s njihovim radom.

6.2.3. Ispravno funkcioniranje Stranice, kada, ako Korisnik nema potrebne
tehnička sredstva za njegovu upotrebu, niti ima bilo kakvu obvezu korisnicima pružiti takve alate.

7. KRŠENJE UVJETA KORISNIČKOG UGOVORA

7.1. Administracija stranice ima pravo otkriti podatke o Korisniku, ako primjenjivi zakon zahtijeva ili dopušta takvo otkrivanje.

7.2. Administracija stranice ima pravo, bez prethodne obavijesti Korisnika, prekinuti i (ili) blokirati pristup Stranici, ako je Korisnik prekršio ovaj Ugovor ili uvjete korištenja Stranice sadržane u drugim dokumentima, kao i u slučaju ukidanja Stranice ili zbog tehničkog kvara ili problema.

7.3. Administracija Stranice nije odgovorna Korisniku ili trećim stranama za prekid pristupa Stranici u slučaju kršenja bilo koje odredbe ovog Ugovora ili drugog dokumenta od strane Korisnika, koji sadrži uvjete korištenja Stranice.

8. RJEŠAVANJE SPOROVA

8.1. U slučaju bilo kakvih nesuglasica ili sporova između stranaka ovog Ugovora, preduvjet prije odlaska na sud je podnošenje tužbe (pismeni prijedlog za dobrovoljno rješavanje spora).

8.2. Primatelj zahtjeva unutar 30 kalendarskih dana od dana primitka, pismeno obavještava podnositelja pritužbe o rezultatima razmatranja pritužbe.

8.3. Ako je spor nemoguće riješiti na dobrovoljnoj osnovi, bilo koja od stranaka ima pravo obratiti se sudu radi zaštite svojih prava, koji su im odobreni važećim zakonodavstvom.

8.4. Svaki zahtjev u vezi s uvjetima korištenja Stranice mora se podnijeti unutar 5 dana nakon što je nastao uzrok tužbe, s izuzetkom zaštite autorskih prava za materijale Stranice zaštićene u skladu sa zakonom. U slučaju kršenja uvjeta ovog stavka, svaki zahtjev sud ostavlja bez razmatranja..

9. DODATNI UVJETI

9.1. Administracija stranice ne prihvaća protu ponude od Korisnika u vezi s izmjenama ovog Korisničkog ugovora.

9.2. Recenzije korisnika, objavljeno na Stranici, nisu povjerljive informacije i može ih koristiti Uprava stranice bez ograničenja.

Gumb za povratak na vrh