Abakavir + Zidovudin + Lamivudin: upute za uporabu lijeka, struktura, Kontraindikacije

Vlasnik potvrde o registraciji: ATOL, Ltd. (Rusija)

Napravljeno: OZON, Ltd. (Rusija)

ATX kod: J05AR04 (Zidovudin, lamivudin i abakavir)

Djelatne tvari Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

  • zidovudin (zidovudin)WHO registriran
  • abakavir (abakavir) WHO registriran
  • lamivudin (lamivudin) WHO registriran

Oblik doziranja Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

[Lijek je objavljen pod recept] Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

Tab., pokriti. Film cover, 300 mg + 150 mg + 300 mg: 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60 ili 100 PC.

reg. №: LP-005757 iz 28.08.19 – Trenutno

Obrazac proizvoda, pakiranje i sastav lijeka Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

Pilule, filmom obložena bijela ili gotovo bijela, Oval, lentikularan, s Valiuma; na presjeku tableta vidljivi su 2 sloj: jezgra je bijela ili bijela sa žućkastom ili smećkastom nijansom i ljuskom.

1 tab.
abakavir sulfat351.3 mg,
što odgovara sadržaju abakavira300 mg
zidovudin300 mg
lamivudin150 mg

Pomoćne tvari: mikrokristalna celuloza (MCC-101) – 303.4 mg, krospovydon – 48.8 mg, povidon k-25 – 36 mg, magnezijev stearat – 24.4 mg, koloidni silicij dioksid – 6.1 mg.

Pripravak iz ljuske: Opadry II 85F48105 bijela – 30 mg, uključeno. polivinil alkohol – 14.07 mg, makrogol – 7.08 mg, talk – 5.22 mg, Titan dioksid – 3.63 mg.

3 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (1) – omot kartona.
3 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (2) – omot kartona.
3 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (3) – omot kartona.
3 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (4) – omot kartona.
3 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (5) – omot kartona.
3 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (6) – omot kartona.
3 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (10) – omot kartona.
6 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (1) – omot kartona.
6 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (2) – omot kartona.
6 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (3) – omot kartona.
6 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (4) – omot kartona.
6 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (5) – omot kartona.
6 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (6) – omot kartona.
6 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (10) – omot kartona.
10 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (1) – omot kartona.
10 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (2) – omot kartona.
10 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (3) – omot kartona.
10 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (4) – omot kartona.
10 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (5) – omot kartona.
10 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (6) – omot kartona.
10 PC. – pakiranjima Valium planimetric (PVC/aluminijska folija) (10) – omot kartona.
10 PC. – banke (1) – omot kartona.
20 PC. – banke (1) – omot kartona.
30 PC. – banke (1) – omot kartona.
40 PC. – banke (1) – omot kartona.
50 PC. – banke (1) – omot kartona.
60 PC. – banke (1) – omot kartona.
100 PC. – banke (1) – omot kartona.

Klinička i farmakološka skupina: Viricide, aktivan protiv HIV-a
Farmakoterapijska skupina: Antivirusni [HIV] sredstva

Farmakološko djelovanje Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

Kombinirana antivirusna sredstva. Abakavir, lamivudina i zidovudina – HIV nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze, selektivno inhibiraju replikaciju HIV-1 i HIV-2. Abakavir, lamivudin i zidovudin prolaze kroz uzastopne faze metabolizma koji uključuju unutarstanične kinaze i pretvaraju se u odgovarajuće 5'-trifosfate (TF). Abakavir-TF, lamivudin-TF i zidovudin-TF su supstrati i kompetitivni inhibitori reverzne transkriptaze HIV-a.

Glavni antivirusni učinak aktivnih tvari leži u njihovoj sposobnosti da se kao monofosfat ugrade u sintetiziranu HIV DNA., što dovodi do prekida u replikaciji. Srodstvo lamivudina, abakavir i zidovudin na DNK- polimeraze stanice domaćina su mnogo niže.

In vitro dobiveni sojevi HIV-a, otporan na abakavir, pronađene su mutacije u nekoliko kodona gena za reverznu transkriptazu (IZ) – M184V, K65R, L74Vi Y115F. Rezistencija HIV-a na abakavir se sporo razvija in vitro i in vivo. Za klinički značajno povećanje inhibitorne koncentracije u odnosu na 50% sojevi IC50 (u 8 puta u vezi s virusom “divlji” vrsta) potrebne su višestruke mutacije virusnog genoma. izolati, otporan na abakavir, mogu biti manje osjetljivi na djelovanje lamivudina, zalcitabin i/ili didanozin, ali potpuno zadržavaju osjetljivost na zidovudin i stavudin. Neuspjeh kombinacije abakavira, lamivudina i zidovudina na samom početku liječenja obično je posljedica samo jedne mutacije – M184V, stoga uporaba ove kombinacije čuva mogućnost širokog izbora režima druge linije terapije..

Farmakokinetika Abakavir+zidovudin+lamivudin

Oralni lamivudin, abakavir i zidovudin se brzo i dobro apsorbiraju iz gastrointestinalnog trakta. Apsolutna bioraspoloživost lamivudina, abakavir i zidovudin nakon oralne primjene u odraslih je redom 80-85%, 83% i 60-70%.

Vd lamivudin, abakavira i zidovudina s intravenskom primjenom je prosjek 1.3, 0.8 i 1.6 l/kg odnosno. Vezanje lamivudina za glavni protein plazme, albumin, beznačajno (in vitro manje 36% serumski albumin), farmakokinetika lamivudina je linearna. Zidovudin se veže za proteine ​​plazme na 34-38%. Prema studijama in vitro, Abakavir se u terapijskim dozama veže na serumske proteine ​​otprilike 49%.

Lamivudin, abakavir i zidovudin prolaze kroz BBB i nalaze se u cerebrospinalnoj tekućini (Sustav upravljanja kvalitetom). Omjer serumskih koncentracija lamivudina i zidovudina prema odgovarajućim koncentracijama lijeka u likvoru kroz 2-4 h nakon oralne primjene u prosjeku iznosi oko 0.12 za lamivudin i 0.5 za zidovudin. Prema studijama na pacijentima zaraženim HIV-om, abakavir dobro prodire u likvor, dok je AUC abakavira u likvoru 30-44% od AUC abakavira u plazmi. U kliničkoj studiji 1 prikazana je faza za proučavanje farmakokinetike abakavira, da se kroz 1.5 sati nakon primjene abakavira u dozi 300 g 2 puta/dan njegova koncentracija u likvoru je 0.14 ug / ml. Kada koristite abakavir u dozi 600 mg 2 puta/dan, njegova koncentracija u likvoru raste sa 0.13 MCG/ml 0.5-1 h nakon injekcije, za 0.74 MCG/ml 3-4 ne. Tako, čak i ako je koncentracija abakavira u likvoru kroz 4 h nakon njegove primjene u dozi 600 mg 2 puta/dan i ne doseže maksimum, prelazi IC50 (0.8 μg / ml ili 0.6 mmol / l) o 9 vrijeme.

Abakavir se pretežno metabolizira u jetri, samo 2 % iz prihvaćene doze se izlučuje nepromijenjeno putem bubrega. U ljudi se abakavir metabolizira, najprije, pod djelovanjem alkohol dehidrogenaze s stvaranjem 5′- karboksilne kiseline i konjugacijom s glukuronskom kiselinom da nastane 5'- glukuronid, koji su o 66% od ukupno, lijek se izlučuje putem bubrega.

Lamivudin se eliminira nepromijenjen bubrežnom ekskrecijom..

Zidovudin, najprije, metabolizira u jetri. Glavni metabolit zidovudina u plazmi i urinu je zidovudin 5'-glukuronid., koji se izlučuje bubrezima i približno je 50-80% doze. Ostali metaboliti zidovudina kada se primjenjuje parenteralno su 3′-amino-3′-deoksigimidin (AMT).

T1/2 lamivudina je 5-7 ne. Prosječni sistemski klirens lamivudina je oko 0.32 l / h kg, najveći dio je bubrežni klirens (više 70%), putem sustava za transport organskih kationa. Istraživanja u bolesnika s bubrežnom insuficijencijom pokazala su, da oštećena bubrežna funkcija utječe na izlučivanje lamivudina.

Razine zidovudina u plazmi su povećane u bolesnika s teškim oštećenjem bubrega.

Prosječni T1/2 abakavira je oko 1.5 ne. Nakon višestrukih doza abakavira u dozi 300 mg peroralno 2 puta/dan nije uočena značajna kumulacija. Eliminacija abakavira je putem metabolizma u jetri, nakon čega slijedi izlučivanje metabolita pretežno putem bubrega.. O 83% primijenjenu dozu abakavira izlučuju se bubrezi u obliku metabolita i nepromijenjena, preostala količina se izlučuje kroz crijeva.

U studijama koje su uključivale bolesnike s bubrežnom insuficijencijom,, da oslabljena bubrežna funkcija utječe na izlučivanje lamivudina zbog smanjenja bubrežnog klirensa. Također je prikazano, da bolesnici s teškim oštećenjem funkcije bubrega imaju povećane koncentracije zidovudina u plazmi. Abakavir se prvenstveno metabolizira u jetri., manje 2% izlučuje se bubrezima nepromijenjen. Farmakokinetika abakavira u bolesnika s završnim stadijem bubrežne bolesti slična je onoj u bolesnika s normalnom bubrežnom funkcijom..

Abakavir se metabolizira, uglavnom, jetra. Farmakokinetika abakavira proučavana je u bolesnika s blagim oštećenjem jetre. (5-6 ukazuje na Child-Pugh). Rezultati studije ukazuju na povećanje AUC-a abakavira u prosjeku 1.89 puta i povećanje T1/2 abakavira u 1.58 puta. Oštećena funkcija jetre ne utječe na AUC metabolita abakavira, međutim, brzina njihovog stvaranja i izlučivanja je smanjena.

Indikacije aktivnih tvari lijeka Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Liječenje HIV infekcije u odraslih i starije djece 12 godine na antiretrovirusnoj terapiji.

Režim doziranja Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

Način primjene i režim doziranja određenog lijeka ovisi o njegovom obliku oslobađanja i drugim čimbenicima.. Optimalni režim doziranja određuje liječnik. Potrebno je strogo poštivati ​​usklađenost oblika doziranja određenog lijeka s indikacijama za uporabu i režimom doziranja..

Usmeno. Uzima se jedna doza kombiniranog lijeka 2 puta / dan.

Ako je tjelesna težina tinejdžera ili odrasle osobe ispod 40 kg ova kombinacija nije primjenjiva, budući da je doza svake djelatne tvari fiksna i nije moguće smanjiti dozu za svaku djelatnu tvar posebno.

U slučaju oštećenja funkcije jetre i/ili bubrega potrebna je korekcija režima doziranja..

Nuspojave Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

Simptomi reakcije preosjetljivosti (RGČ)

Od hematopoetskog sustava: limfopenija.

Iz živčanog sustava: glavobolja, parestezija.

Dišni sustav: daha, kašalj, grlobolja, sindroma respiratornog distresa, respiratorne insuficijencije.

Iz probavnog sustava: mučnina, povraćanje, proljev, bol u trbuhu, ulceracija u ustima, povećanje testova funkcije jetre, zatajenje jetre.

Iz mokraćnog sustava: povećanje koncentracije kreatinina, zatajenje bubrega.

Kože i potkožnog masnog tkiva: osip (makulopapuloza ili urtikarija).

Na dijelu lokomotornog sustava: mialgija, rijetko – mioliza, artralgija, Povećanje CPK aktivnosti.

Drugi: groznica, umor, slabost, edem, limfadenopatija, nizak krvni tlak, konjunktivitis, anafilaksija.

Ako se pojavi bilo koji od ovih simptoma, potrebno je temeljito ispitivanje bolesnika kako bi se isključila reakcija preosjetljivosti.. Ako se ne može isključiti reakcija preosjetljivosti, ponovno propisivanje kombinacije abakavira + lamivudina + zidovudina ili drugih lijekova, koji sadrže abakavir, strogo kontraindicirano.

Određivanje učestalosti nuspojava: Često (≥1 / 10); često (≥1 / 100, <1/10); rijetko (≥1 / 1000, <1/100); rijetko (≥1 / 10 000, <1/1000); rijetko (<1/10 000).

Abakavir – nuspojave

Na dio imunog sustava: često – reakcije preosjetljivosti.

Iz živčanog sustava: često – glavobolja.

Iz probavnog sustava: često – anoreksija, mučnina, povraćanje, proljev; rijetko – pankreatitis.

Metabolizam: često – hiperlaktatemija; rijetko – laktacidoz.

Kože i potkožnog masnog tkiva: često – osip (nema sistemskih simptoma); rijetko – eksudativna eritema multiforme, sindrom Stevensa-Johnsona, toksična epidermalna nekroliza.

Drugi: često – groznica, apatija, umor.

Lamivudin – nuspojave

Od hematopoetskog sustava: rijetko – neutropenija, anemija, trombocitopenija; rijetko – prava aplazija eritrocita.

Metabolizam: često – hiperlaktatemija; rijetko – laktacidoz.

Iz živčanog sustava: često – glavobolja; rijetko – parestezija, perifericheskaya neuropatija.

Iz probavnog sustava: često – mučnina, povraćanje, bol u gornjem dijelu trbuha, proljev; rijetko – privremeno povećanje AST-a, GOLD; rijetko – povećanje aktivnosti serumske amilaze, pankreatitis.

Kože i potkožnog masnog tkiva: često – osip, alopecija.

Na dijelu lokomotornog sustava: često – artralgija, oštećenje mišića; rijetko – raʙdomioliz.

Drugi: često – umor, slabost, porast temperature.

Neki pacijenti, koji su primali kombiniranu antiretrovirusnu terapiju, došlo je do preraspodjele/nagomilavanja masnog tkiva u tijelu. Učestalost ovog fenomena ovisi o mnogim čimbenicima., uključeno. iz kombinacije antiretrovirusnih lijekova.

Zidovudin – nuspojave

Od hematopoetskog sustava: često- anemija (može biti potrebna transfuzija krvi), neutropenija i leukopenija. Vjerojatnije je da će se ove nuspojave pojaviti kod visokih doza zidovudina. (1200–1500 mg / dan), u bolesnika s uznapredovalom HIV infekcijom (osobito sa smanjenom rezervom koštane srži prije liječenja) i, posebno, u bolesnika s brojem CD4+ stanica manjim od 100/mcL. U nekih bolesnika potrebno je smanjiti dozu zidovudina sve do prestanka liječenja. Neutropenija se češće javlja u tih bolesnika, koji imaju broj neutrofila, razine hemoglobina u serumu i vitamina B12 smanjene su u vrijeme početka liječenja zidovudinom. Rijetko – trombocitopenija i pancitopenija (s hipoplazijom koštane srži); rijetko – prava aplazija eritrocita; rijetko – aplasticheskaya anemije.

Metabolizam: često – hiperlaktatemija; rijetko- laktacidoz, anoreksija; preraspodjela/akumulacija masnog tkiva (Učestalost ove nuspojave ovisi o mnogim čimbenicima., uključeno. iz specifične kombinacije antiretrovirusnih lijekova).

Na dijelu psihe: rijetko – tjeskoba i depresija.

Iz živčanog sustava: Često – glavobolja; često – vrtoglavica; rijetko – nesanica, parestezija, mamurluk, smanjena mentalna aktivnost, konvulzije.

Na dijelu tijela vida: nepoznata učestalost – makularni edem, ambliopija, fotofobija.

Na dijelu organa sluha: vertigo, gubitak sluha.

Kardiovaskularni sustav: rijetko – kardiomiopatija.

Dišni sustav: rijetko – daha; rijetko – kašalj.

Iz probavnog sustava: Često – mučnina; često – povraćanje, bolovi u trbuhu i proljev, povećana aktivnost jetrenih enzima i koncentracija bilirubina; rijetko – nadutost; rijetko – pigmentacija oralne sluznice, disgevziya, dispepsija, pankreatitis, bolesti jetre, kao što je teška hepatomegalija sa steatozom.

Kože i potkožnog masnog tkiva: rijetko – osip i svrbež; rijetko – pigmentacija noktiju i kože, Znojenje.

Na dijelu lokomotornog sustava: često – mialgija; rijetko – miopatija.

Iz mokraćnog sustava: rijetko – često mokrenje.

Iz reproduktivnog sustava i mliječne žlijezde: rijetko – ginekomastija.

Alergijske reakcije: rijetko – osip.

Drugi: često – opća slabost; rijetko – groznica, generalizirani bolni sindrom i astenija; rijetko – zimica, bol u prsima, simptomi slični gripi.

Kontraindikacije za primjenu Abacavir + zidovudin + lamivudin

Umjereno do teško zatajenje jetre (razred B i C na Child ljestvici- pijem); blago zatajenje jetre (razredu i od Child-Pugh); umanjenja funkcije bubrega (CC <50 ml / min); izraženo smanjenje sadržaja neutrofila (manje od 0,75×109l) odnosno koncentracije hemoglobina (manje 7.5 g / dl, ili 4.65 mmol / l) zbog sadržaja zidovudina; Starost se 12 godina (zbog nemogućnosti prilagodbe doze); Težina manje 40 kg.

Pažljivo

Inhibicija hematopoeze koštane srži (pri koncentraciji hemoglobina manjoj od 9 g / l (5.59 mmol / l) ili je sadržaj neutrofila u krvi manji od 1,0 × 109 / l) može biti potrebna prilagodba doze zidovudina (s razvojem ovih nuspojava, abakavir, zidovudin i lamivudin se koriste kao zasebni pripravci); pankreatitis (uključeno. Povijest); gepatomegaliya, hepatitis, bilo koji čimbenik rizika za bolest jetre; prisutnost čimbenika rizika za razvoj koronarne arterijske bolesti; Stariji bolesnici.

Abakavir + Zidovudin + Lamivudin – korištenje tijekom trudnoće i dojenja

Sigurnost ove kombinacije u žena tijekom trudnoće još nije ispitana.. Postoje dokazi iz studija o učincima abakavira, lamivudin i zidovudin na razvoj fetusa u životinja. Stoga, tijekom trudnoće, lijekovi, koji sadrži ovu kombinaciju koristi se samo ako, Ako predviđene pogodnosti za majku nadmašuje rizik za fetus.

Utjecaj abakavira, lamivudin i zidovudin na plodnost u žena još nije ispitan. Za zidovudin,, da njegova uporaba kod muškaraca ne utječe na broj, morfologija i pokretljivost spermatozoida.

Stručnjaci ne preporučuju dojenje pacijentima zaraženim HIV-om, kako bi izbjegli prijenos HIV-a na dijete. Jer abakavir, njegovi metaboliti i HIV prelaze u majčino mlijeko, dojenje je kontraindicirano.

Zahtjev za kršenje funkcije jetre – Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

Primjena lijeka je kontraindicirana u slučajevima umjerene i teške disfunkcije jetre..

Abakavir + Zidovudin + Lamivudin – Zahtjev za kršenje funkcije bubrega

U bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega, dozu lamivudina treba smanjiti proporcionalno smanjenju CC.. S tim u vezi, ne preporuča se koristiti lijek za CC manje 50 ml / min.

Primjena u djece Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

Kontraindicirano u djece mlađe od godine 12 godine zbog nemogućnosti prilagodbe doze.

Upozorenja – Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

Korištenje lijekova, koji sadrže ovu kombinaciju povezan je s rizikom od razvoja reakcije preosjetljivosti (RGČ), karakterizira groznica i/ili osip i drugi simptomi, ukazuje na višestruko oštećenje organa. HSR može biti opasan po život i u rijetkim slučajevima može biti smrtonosan ako se ne liječi. Rizik od razvoja HSR-a s ovom kombinacijom značajno je povećan u bolesnika s pozitivnim rezultatom testa na prisutnost alela HLA-B * 5701.. Međutim, HSR za abakavir opažen je s manjom učestalošću u bolesnika, ne nosi ovaj alel.

Testiranje na prisutnost alela HLA-B*5701 treba provesti prije početka terapije kombinacijom, kao i prije nastavka terapije ovom kombinacijom u bolesnika s nepoznatim statusom alela HLA-B*5701, koji su prethodno dobro podnosili terapiju abakavirom.

Ne preporučuje se primjena u bolesnika s alelom HLA-B * 5701, ako pacijenti, kod kojih se posumnjalo na HSR tijekom primjene bilo kojeg drugog lijeka, koji sadrži abakavir, bez obzira na status u odnosu na alel HLA-B*5701.

Svi bolesnici, liječiti ovom kombinacijom, klinička dijagnoza sumnje na HSR trebala bi ostati temelj za kliničko odlučivanje.

Ako se sumnja na HSR, terapiju ovom kombinacijom treba odmah prekinuti čak i u odsutnosti alela HLA-B*5701.. Odgoda u prekidu terapije ovom kombinacijom nakon pojave HSR-a može dovesti do situacije opasne po život..

Ponovno korištenje droga, koji sadrže abakavir nakon sumnje na HSR na abakavir, može dovesti do brzog povratka simptoma unutar nekoliko sati, što može uključivati ​​po život opasnu hipotenziju i smrt.

Kada razmišljate o nastavku terapije abakavirom nakon prekida liječenja bilo kojim lijekom, koji sadrže abakavir iz bilo kojeg razloga, potrebno je utvrditi razlog za prekid terapije, bez obzira na to da li pacijent nosi alel NHA-B * 5701. Ako se MIRV ne može isključiti, lijekovi se ne mogu ponovno pokrenuti, koji sadrže ovu kombinaciju, kao i bilo koje druge droge, koji sadrže abakavir.

Ako se isključi MIRV, moguće je nastaviti terapiju ovom kombinacijom. U rijetkim slučajevima, bolesnika, prekinuo abakavir iz razloga, osim simptoma HSR-a, također je primijetio razvoj po život opasnih reakcija unutar nekoliko sati nakon nastavka terapije abakavirom. Ponovno pokretanje terapije ovom kombinacijom ili drugim lijekovima, koji sadrži abakavir, treba provoditi samo ako postoji brz pristup medicinskoj skrbi.

Postoje izvješća o razvoju laktacidoze i teške hepatomegalije sa steatozom., uključeno. fatalan, zbog antiretrovirusne terapije nukleozidnim analozima u obliku zasebnih lijekova, uključujući abakavir. lamivudina i zidovudina, ili njihove kombinacije. Slični fenomeni zabilježeni su uglavnom kod žena..

Potreban je oprez pri korištenju ove kombinacije, osobito u bolesnika s hepatomegalijom, hepatitis ili drugi čimbenici rizika za oštećenje jetre i steatozu jetre (uključujući određene droge i alkohol). Bolesnici koinficirani virusom hepatitisa C i bolesnici, koji se liječe alfa interferonom i ribavirin, može predstavljati posebnu rizičnu skupinu. Ovu kombinaciju treba prekinuti ako postoje klinički ili laboratorijski znakovi laktacidoze sa ili bez hepatitisa. (koji uključuju hepatomegaliju i steatozu, čak i u odsutnosti značajnog povećanja aktivnosti aminotransferaza), simptomatska hiperlakgatemija i metabolička acidoza/mliječna acidoza, progresivna hepatomegalija ili s brzim porastom aktivnosti aminotransferaze.

In vitro i in vivo studije su pokazale, da su analozi nukleozida i nukleotida sposobni uzrokovati različite stupnjeve oštećenja mitohondrija. Zabilježeni su slučajevi mitohondrijske disfunkcije u HIV negativne djece, liječeni intrauterino i/ili postnatalno analozima nukleozida. Glavne nuspojave bili su hematološki poremećaji (anemija, neutropenija), metabolički poremećaji (hiperlaktatemija, hiperlipasemija). Ove nuspojave su često prolazne. Zabilježeni su neki neurološki poremećaji s kasnim početkom (povećanje mišićnog tonusa, konvulzije, poremećaji ponašanja). Jesu li ti neurološki poremećaji prolazni ili trajni?, trenutno nepoznato. Bilo koje dijete, čak i HIV negativan, izložena in utero analozima nukleozida i nukleotida, treba podvrgnuti kliničkom i laboratorijskom pregledu kako bi se isključila mitohondrijska disfunkcija ako se identificiraju relevantni znakovi ili simptomi. Ovi podaci ne utječu na trenutne nacionalne preporuke za primjenu APT-a u trudnica za sprječavanje vertikalnog prijenosa HIV infekcije..

Liječenje zidovudinom bilo je popraćeno gubitkom potkožnog masnog tkiva. Učestalost i težina lipoatrofije povezane su s kumulativnom izloženošću. Ovaj gubitak masti, što je najizraženije na licu, udova i stražnjica, može biti samo djelomično reverzibilan, a poboljšanje se može dogoditi tek nekoliko mjeseci nakon prelaska na režim liječenja, ne sadrži zidovudin. Tijekom terapije zidovudinom i drugim lijekovima, koji sadrži zidovudin, bolesnike treba redovito kontrolirati zbog znakova lipoatrofije, a ako se sumnja na lipoatrofiju, ako je moguće, prijeći na alternativni režim terapije.

Koncentracije lipida u serumu i glukoze u krvi mogu se povećati tijekom antiretrovirusne terapije.. Kontrola bolesti i promjene načina života također mogu pridonijeti ovom procesu.. Treba uzeti u obzir potrebu određivanja koncentracije serumskih lipida i glukoze u krvi.. Poremećaji lipida moraju se liječiti, prema njihovim kliničkim manifestacijama.

Tijekom liječenja potrebno je pažljivo pratiti hematološke parametre..

Ako se pojave simptomi ili laboratorijski dokazi pankreatitisa, liječenje treba odmah prekinuti..

U bolesnika s već postojećim oštećenjem jetre, uključujući aktivni kronični hepatitis, dolazi do povećanja učestalosti jetrene disfunkcije s kombiniranim APT. Ove bolesnike treba pratiti u skladu sa standardnom kliničkom praksom.. Ako se funkcija jetre pogoršava u takvih bolesnika, treba razmotriti obustavu ili prekid primjene ove kombinacije..

U bolesnika s kroničnim hepatitisom B ili C, primanje kombiniranog APT-a, povećan rizik od ozbiljnih i smrtonosnih nuspojava jetre. U slučaju istodobne primjene antivirusne terapije za hepatitis B ili C, pogledajte upute za uporabu ovih lijekova. Kada se liječenje prekine u bolesnika s istodobnim virusnim hepatitisom B, potrebno je pratiti testove funkcije jetre i redovito mjeriti virusno opterećenje., tk. moguća ponovna pojava hepatitisa nakon prestanka uzimanja lamivudina, što može biti teže u bolesnika s dekompenziranom bolešću jetre.

Na to ukazuju rezultati kliničkih studija i podaci nakon registracije, da se u nekih bolesnika s kroničnim hepatitisom B, kada se prekine liječenje lamivudinom, mogu pojaviti klinički i laboratorijski znakovi recidiva hepatitisa, što može imati teže posljedice u bolesnika s dekompenziranom bolešću jetre. Ako se ova kombinacija prekine u bolesnika s istodobnim virusnim hepatitisom B, potrebno je razmotriti periodično praćenje funkcije jetre i markera replikacije virusa hepatitisa B..

Pri korištenju zidovudina kao dijela režima liječenja HIV-a, bilo je slučajeva pogoršanja anemije tijekom uzimanja ribavirin, točan mehanizam ovog fenomena ostaje nepoznat.. S tim u vezi, ne preporučuje se istovremena primjena zidovudina s ribavirinom.. Ako je zidovudin već uključen u režim kombinirane antiretrovirusne terapije, treba razmisliti o zamjeni. To je osobito važno za bolesnike s anemijom uzrokovanom zidovudinom u anamnezi..

Ako pacijenti zaraženi HIV-om s teškom imunodeficijencijom imaju asimptomatske oportunističke infekcije ili njihove rezidualne učinke u vrijeme uvođenja antiretrovirusne terapije, njezina primjena može aktivirati upalni proces i dovesti do pojačanja simptoma oportunističkih infekcija ili drugih ozbiljnih posljedica. Ove se reakcije obično javljaju unutar prvih tjedana ili mjeseci od početka antiretrovirusne terapije..

Autoimune bolesti (kao što je Graceova bolest, polimiozitis i Guillainov sindrom- Barre) promatrani su u pozadini obnove imuniteta, međutim, vrijeme do početka je variralo, a bolest bi se mogla javiti mnogo mjeseci nakon početka terapije i imati atipičan tijek.

Primjena ove kombinacije ili drugih antiretrovirusnih lijekova ne isključuje mogućnost razvoja oportunističkih infekcija ili drugih komplikacija HIV infekcije., stoga bolesnici trebaju ostati pod liječničkim nadzorom, iskusan u liječenju ovih bolesti.

Bez Obzira Na, da je etiologija osteonekroze multifaktorijalna (uključujući uzimanje kortikosteroida, konzumacija alkohola, teška imunosupresija, Visoki BMI), slučajevi osteonekroze bili su najčešći u bolesnika s uznapredovalom HIV infekcijom i/ili dugotrajnom primjenom kombiniranog APT-a. Pacijenti bi trebali posjetiti liječnika, ako osjećaju bol i ukočenost u zglobovima ili poteškoće u kretanju.

Bolesnici treba upozoriti, da liječenje antiretrovirusnim lijekovima ne sprječava rizik od prijenosa HIV-a na druge spolnim kontaktom i kontaminacijom krvi. Stoga bolesnici trebaju poduzeti odgovarajuće mjere opreza.

Antiretrovirusnu terapiju treba primjenjivati ​​s oprezom, uključujući abakavir, bolesnika s rizikom od koronarne bolesti. Moraju se poduzeti sve mjere kako bi se čimbenici rizika koji se mogu mijenjati sveli na minimum (kao što je hipertenzija, hiperlipidemija, dijabetesa i pušenja).

Bolesnike treba upozoriti na samoliječenje bilo kojim lijekovima..

Ova kombinacija se ne smije koristiti s lijekovima, koji sadrže lamivudin ili emtricitabin.

Istodobnu primjenu stavudina i zidovudina treba izbjegavati..

Ne preporučuje se primjena lamivudina s kladribinom..

Interakcije s lijekovima Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

Interakcije lijekova, zbog prisutnosti abakavira

Metabolizam abakavira je poremećen kada se uzima s etanolom, što rezultira povećanjem AUC abakavira za približno 41%. S obzirom na sigurnosni profil abakavira, ovi se podaci ne smatraju klinički značajnim. Abakavir nema utjecaja na metabolizam etanola.

U istraživanju farmakokinetike lijekova tijekom uzimanja abakavira (doza 600 mg 2 puta / dan) i metadona, došlo je do smanjenja Cmax abakavira za 35% i smanjenje vremena za postizanje Cmax za 1 ne, međutim, AUC je ostao nepromijenjen. Promjene u farmakokinetici abakavira nisu se smatrale klinički značajnim.. U ovoj studiji, abakavir je povećao srednji ukupni klirens metadona za 22%. Ova se promjena nije smatrala klinički značajnom u većine bolesnika., međutim, ponekad može biti potrebno prilagoditi dozu metadona.

Interakcije lijekova, zbog prisutnosti lamivudina

Uzimanje trimetoprima/sulfametoksazola 160 mg / 800 mg (ko-trimoksazol) uzrokuje povećanje izloženosti lamivudinu 40%, zbog prisutnosti trimetoprima. Ali, osim u bolesnika s bubrežnom insuficijencijom, nije potrebna prilagodba doze lamivudina.

Lamivudin može inhibirati unutarstaničnu fosforilaciju zalcitabina tijekom uzimanja ovih lijekova. U tom smislu se ne preporučuje primjena u kombinaciji sa zalcitabinom..

Suradnja, zbog prisutnosti zidovudina

Zidovudin ne utječe na farmakokinetiku atovaquona. Međutim, farmakokinetički podaci upućuju na to, da atovaquone smanjuje brzinu metabolizma zidovudina u njegov glukuronid (u stanju dinamičke ravnoteže, AUC zidovudina se povećava za 33%, Cmax glukuronida u plazmi se smanjuje za 19%). Prilikom propisivanja zidovudina u dozama od 500-600 mg / dan i istodobnog 3-tjednog tijeka liječenja akutne pneumocistične pneumonije atovakonom, povećava se učestalost nuspojava, povezana s povišenim koncentracijama zidovudina u plazmi, nevjerojatno. Ako je potrebna dulja kombinirana primjena ovih lijekova, preporučuje se pažljivo praćenje kliničkog stanja bolesnika..

Apsorpcija zidovudina se smanjuje kada se klaritromicin tablete uzimaju istodobno.. Potrebno je poštivati ​​razmak između uzimanja klaritromicina i zidovudina najmanje 2 ne.

Neki pacijenti, liječeni zidovudinom plus fenitoinom, otkriveno je smanjenje koncentracije fenitoina u krvi, a u jednom slučaju došlo je do povećanja koncentracije fenitoina. Ova zapažanja ukazuju na potrebu kontrole koncentracije fenitoina u krvi u bolesnika, koji istovremeno uzimaju kombinaciju zidovudina + lamivudina i fenitoina.

Prema nekim izvješćima, probenecid povećava srednji T1/2 zidovudina i AUC kao rezultat inhibicije stvaranja glukuronida. U prisutnosti probenecida, bubrežno izlučivanje glukuronida je smanjeno i, možda, sam zidovudin.

Ograničeni podaci pokazuju, da kombinirana primjena zidovudina i rifampicina smanjuje AUC zidovudina za 48±34%. Međutim, klinički značaj ovog opažanja nije poznat..

Zidovudin može inhibirati proces unutarstanične fosforilacije stavudina uz njihovu istodobnu primjenu.. Tako, ne preporučuje se istovremena primjena stavudina i kombinacije zidovudin + lamivudin.

Analozi nukleozida, narušavanje replikacije DNK, kao ribavirin, može smanjiti antivirusno djelovanje zidovudina in vitro. Ne preporučuje se istodobna primjena ovih lijekova sa zidovudinom.. Došlo je do porasta anemije, uzrokovane ribavirinom kada je zidovudin uključen u kompleksnu terapiju HIV infekcije. Primjena zidovudina u kombinaciji s ribavirinom se ne preporučuje zbog povećanog rizika od anemije..

Ne preporučuje se istodobna primjena zidovudina i doksorubicina zbog međusobnog slabljenja aktivnosti svakog od lijekova in vitro.

Uz istodobnu primjenu s flukonazolom, povećava se AUC zidovudina za 74% inhibicijom UDP-glukuronoziltransferaze. S obzirom na ograničene podatke, klinički značaj nije poznat. Potrebno je kontrolirati toksične učinke zidovudina.

Uz istodobnu primjenu s valproinskom kiselinom, povećava se AUC zidovudina za 80% inhibicijom UDP-glukuronoziltransferaze. S obzirom na ograničene podatke, klinički značaj nije poznat. Potrebno je kontrolirati toksične učinke zidovudina.

Acetilsalicilna kiselina, kodein, morfin, indometacin, Ketoprofen, naproksen, oksazepam, Lorazepam, cimetidin, klofibrata, dapson, inozina pranobex (lijek Groprinosin) mogu promijeniti metabolizam zidovudina kao rezultat kompetitivne inhibicije procesa glukuronidacije ili izravne supresije metabolizma zidovudina mikrosomalnim jetrenim enzimima. Prije propisivanja ovih lijekova u kombinaciji s kombinacijom zidovudin + lamivudin, posebno za dugotrajno liječenje, potrebno je procijeniti moguće interakcije lijekova.

Istovremene uporabe, posebno za liječenje akutnih stanja, zidovudin i potencijalno nefrotoksični ili mijelosupresivni lijekovi (npr, sistemska primjena pentamidina, Dapsone, pirimetamin, Co-trimoksazol, amfotericin b, flucitozina, gancycling, interferon, vinchristina, vinblastin i doksorubicin) također može povećati rizik od nuspojava zidovudina. Ako se zidovudin+lamivudin primjenjuje istodobno s bilo kojim od ovih lijekova, potrebno je pomno pratiti funkciju bubrega i hematološke parametre i po potrebi smanjiti dozu jednog ili više lijekova..

Nepotrebno. neki pacijenti, unatoč kombinaciji, mogu se razviti oportunističke infekcije, može biti potrebna dodatna terapija kako bi se spriječile infekcije. Za takvu profilaksu koristi se ko-trimoksazol., pentamidin aerosol, pirimetamin i aciklovir. Ograničeni podaci iz kliničkih studija upućuju na to da nema značajnog povećanja incidencije nuspojava zidovudina kada se koristi istodobno s tim lijekovima..

Gumb za povratak na vrh