Abacavir + Zidovudin + Lamivudin: instruktioner til brug af medicinen, struktur, Kontraindikationer

Indehaver af registreringsbevis: ATOLL, LTD (Rusland)

Lavet: OZON, LTD (Rusland)

ATX kode: J05AR04 (Zidovudin, lamivudin og abacavir)

Aktive stoffer Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

  • zidovudin (zidovudin)WHO registreret
  • abacavir (abacavir) WHO registreret
  • lamivudin (lamivudin) WHO registreret

Doseringsform Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

[Det stof er udgivet under recept] Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Tab., dække over. filmovertrukne, 300 mg + 150 mg + 300 mg: 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60 eller 100 PC.

reg. №: LP-005757 fra 28.08.19 – Nuværende

Produktform, pakning og sammensætning af lægemidlet Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Piller, filmbelagt hvid eller næsten hvid, Oval, linseformet, med Valium; på tværsnittet af tabletterne er synlige 2 lag: kernen er hvid eller hvid med en gullig eller brunlig farvetone og skallen.

1 fane.
abacavirsulfat351.3 mg,
som svarer til indholdet af abacavir300 mg
zidovudin300 mg
lamivudin150 mg

Hjælpestoffer: mikrokrystallinsk cellulose (MKC-101) – 303.4 mg, krospovydon – 48.8 mg, Povidone K-25 – 36 mg, magnesiumstearat – 24.4 mg, kolloidt siliciumdioxid – 6.1 mg.

Sammensætningen af ​​skallen: Opadry II 85F48105 hvid – 30 mg, incl. polyvinylalkohol – 14.07 mg, macrogol – 7.08 mg, talkum – 5.22 mg, Titandioxid – 3.63 mg.

3 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (1) – pakker pap.
3 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (2) – pakker pap.
3 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (3) – pakker pap.
3 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (4) – pakker pap.
3 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (5) – pakker pap.
3 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (6) – pakker pap.
3 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (10) – pakker pap.
6 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (1) – pakker pap.
6 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (2) – pakker pap.
6 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (3) – pakker pap.
6 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (4) – pakker pap.
6 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (5) – pakker pap.
6 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (6) – pakker pap.
6 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (10) – pakker pap.
10 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (1) – pakker pap.
10 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (2) – pakker pap.
10 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (3) – pakker pap.
10 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (4) – pakker pap.
10 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (5) – pakker pap.
10 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (6) – pakker pap.
10 PC. – pakninger Valium planimetrisk (PVC/aluminiumsfolie) (10) – pakker pap.
10 PC. – banker (1) – pakker pap.
20 PC. – banker (1) – pakker pap.
30 PC. – banker (1) – pakker pap.
40 PC. – banker (1) – pakker pap.
50 PC. – banker (1) – pakker pap.
60 PC. – banker (1) – pakker pap.
100 PC. – banker (1) – pakker pap.

Klinisk og farmakologisk gruppe: Viricid, aktiv mod HIV
Farmakoterapeutisk gruppe: Antiviral [HIV] midler

Farmakologisk virkning Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Kombinerede antivirale midler. Abacavir, lamivudin og zidovudin – HIV-nukleosid revers transkriptasehæmmere, selektivt hæmmer HIV-1 og HIV-2 replikation. Abacavir, lamivudin og zidovudin gennemgår successive stadier af metabolisme, der involverer intracellulære kinaser og omdannes til de tilsvarende 5'-triphosphater (TF). Abacavir-TF, lamivudin-TF og zidovudin-TF er substrater og konkurrerende hæmmere af HIV revers transkriptase.

Den vigtigste antivirale virkning af de aktive stoffer ligger i deres evne til at blive inkorporeret som et monofosfat i det syntetiserede HIV-DNA., fører til en pause i replikationen. Slægtskab til lamivudin, abacavir og zidovudin til DNA- værtscellepolymeraser er meget lavere.

In vitro opnåede HIV-stammer, resistent over for abacavir, mutationer er blevet fundet i adskillige kodoner af revers transkriptase-genet (FRA) – М184V, K65R, L74Vи Y115F. HIV-resistens over for abacavir udvikles langsomt in vitro og in vivo. For en klinisk signifikant stigning i hæmmende koncentration ift 50% stammer IC50 (i 8 gange vedrørende virussen “vild” typen) der kræves flere mutationer af det virale genom. Isolerer, resistent over for abacavir, kan være mindre følsom over for virkningen af ​​lamivudin, zalcitabin og/eller didanosin, men bevarer fuldstændig følsomheden over for zidovudin og stavudin. Mislykket kombination af abacavir, lamivudin og zidovudin i begyndelsen af ​​behandlingen skyldes normalt kun én mutation – М184V, Derfor bevarer brugen af ​​denne kombination muligheden for et bredt udvalg af andenlinjebehandlingsregimer..

Farmakokinetik Abacavir+Zidovudin+Lamivudin

Oral lamivudin, abacavir og zidovudin absorberes hurtigt og godt fra mave-tarmkanalen. Absolut biotilgængelighed af lamivudin, abacavir og zidovudin efter oral administration hos voksne er hhv 80-85%, 83% og 60-70%.

Vd lamivudin, abacavir og zidovudin ved intravenøs administration er et gennemsnit 1.3, 0.8 og 1.6 l/kg hhv. Binding af lamivudin til det primære plasmaprotein, albumin, ubetydeligt (in vitro mindre 36% serumalbumin), lamivudins farmakokinetik er lineær. Zidovudin binder til plasmaproteiner kl 34-38%. Ifølge in vitro undersøgelser, Abacavir binder i terapeutiske doser til serumproteiner i ca 49%.

Lamivudin, abacavir og zidovudin krydser BBB og findes i cerebrospinalvæsken (CSF). Forholdet mellem serumkoncentrationer af lamivudin og zidovudin og de tilsvarende lægemiddelkoncentrationer i CSF gennem 2-4 h efter oral indgivelse i gennemsnit ca 0.12 til lamivudin og 0.5 for zidovudin. Ifølge undersøgelser af HIV-smittede patienter, abacavir trænger godt ind i CSF, mens AUC for abacavir i CSF er 30-44% af AUC for abacavir i plasma. I et klinisk studie 1 fase til undersøgelse af abacavirs farmakokinetik er vist, at gennem 1.5 timer efter administration af abacavir i en dosis 300 g 2 gange/dag dens koncentration i CSF er 0.14 ug / ml. Når du bruger abacavir i en dosis 600 mg 2 gange/dag, dens koncentration i CSF stiger med 0.13 ug / ml i 0.5-1 h efter injektion, til 0.74 ug / ml i 3-4 ingen. Således, selv om koncentrationen af ​​abacavir i CSF igennem 4 h efter dets administration i en dosis 600 mg 2 gange/dag og når ikke et maksimum, den overstiger IC50 (0.8 μg/ml eller 0.6 mmol / l) om 9 tid.

Abacavir metaboliseres overvejende i leveren, kun 2 % fra den accepterede dosis udskilles uændret af nyrerne. Hos mennesker metaboliseres abacavir, primært, under påvirkning af alkoholdehydrogenase med dannelse af 5′- carboxylsyre og ved konjugering med glucuronsyre for at danne 5'- glucuronid, som handler om 66% af den samlede, lægemidlet udskilles gennem nyrerne.

Lamivudin udskilles uændret ved renal udskillelse..

Zidovudin, primært, metaboliseres i leveren. Den vigtigste metabolit af zidovudin i plasma og urin er zidovudin 5'-glucuronid., som udskilles af nyrerne og er ca 50-80% af dosis. Andre metabolitter af zidovudin, når det administreres parenteralt, er 3′-amino-3′-deoxygimidin (AMT).

T1/2 lamivudin er 5-7 ingen. Den gennemsnitlige systemiske clearance af lamivudin er ca 0.32 l/t kg, det meste er renal clearance (mere 70%), via det organiske kationtransportsystem. Undersøgelser med patienter med nyreinsufficiens har vist, at nedsat nyrefunktion påvirker udskillelsen af ​​lamivudin.

Plasmaniveauer af zidovudin er forhøjede hos patienter med svært nedsat nyrefunktion.

Den gennemsnitlige T1/2 af abacavir er ca 1.5 ingen. Efter flere doser af abacavir i en dosis 300 mg oralt 2 gange/dag signifikant kumulation observeres ikke. Elimination af abacavir sker via levermetabolisme, efterfulgt af udskillelse af metabolitter, overvejende via nyrerne.. Om 83% den administrerede dosis af abacavir udskilles af nyrerne i form af metabolitter og uændret, den resterende mængde udskilles gennem tarmene.

I undersøgelser, der involverede patienter med nyreinsufficiens,, at nedsat nyrefunktion påvirker udskillelsen af ​​lamivudin på grund af et fald i renal clearance. Det blev også vist, at patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion har øgede plasmakoncentrationer af zidovudin. Abacavir metaboliseres primært i leveren., mindre 2% det udskilles uændret af nyrerne. Farmakokinetikken af ​​abacavir hos patienter med nyresygdom i slutstadiet svarer til den hos patienter med normal nyrefunktion..

Abacavir metaboliseres, hovedsageligt, i bagt. Farmakokinetikken af ​​abacavir er blevet undersøgt hos patienter med let nedsat leverfunktion. (5-6 peger på Child-Pugh). Resultaterne af undersøgelsen indikerer en stigning i AUC for abacavir i gennemsnit 1.89 gange og en stigning i T1/2 af abacavir i 1.58 gange. Nedsat leverfunktion påvirker ikke AUC af abacavir-metabolitter, dog reduceres hastigheden af ​​deres dannelse og udskillelse.

Indikationer af de aktive stoffer i lægemidlet Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Behandling af HIV-infektion hos voksne og ældre børn 12 år i antiretroviral behandling.

Doseringsregime Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Påføringsmetoden og doseringsregimet for et bestemt lægemiddel afhænger af dets frigivelsesform og andre faktorer.. Det optimale doseringsregime bestemmes af lægen. Overholdelse af doseringsformen af ​​et bestemt lægemiddel med indikationer for brug og doseringsregime bør nøje overholdes..

Oralt. En enkelt dosis af kombinationslægemidlet tages 2 gange / dag.

Hvis en teenagers eller voksens kropsvægt er under 40 kg denne kombination er ikke anvendelig, da dosis af hvert aktivt stof er fast, og det ikke er muligt at reducere dosis for hvert aktivt stof separat.

I tilfælde af nedsat lever- og/eller nyrefunktion er korrektion af doseringsregimet påkrævet..

Bivirkninger Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Symptomer på en overfølsomhedsreaktion (РГЧ)

Fra det hæmatopoietiske system: lymfopeni.

Fra nervesystemet: hovedpine, paræstesi.

Den åndedrætsorganerne: åndenød, hoste, ondt i halsen, respiratorisk distress syndrom, respiratorisk insufficiens.

Fra fordøjelsessystemet: kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter, sår i munden, øget leverfunktionstest, leversvigt.

Fra urinvejene: øger koncentrationen af kreatinin, nyresvigt.

Fra siden af huden og det subkutane fedt: udslæt (makulopapulær eller urticarial).

På den del af bevægeapparatet: myalgi, sjældent – myolyse, artralgi, Øge CPK-aktivitet.

Andre: feber, Træthedsfornemmelse, utilpashed, ødem, lymfadenopati, lavt blodtryk, conjunctivitis, anafylaksi.

Hvis nogen af ​​disse symptomer opstår, er en grundig undersøgelse af patienten nødvendig for at udelukke en overfølsomhedsreaktion.. Hvis en overfølsomhedsreaktion ikke kan udelukkes, genudskrivning af kombinationen af ​​abacavir + lamivudin + zidovudin eller andre lægemidler, indeholdende abacavir, strengt kontraindiceret.

Bestemmelse af hyppigheden af ​​bivirkninger: Tit (≥1 / 10); tit (≥1 / 100, <1/10); sjældent (≥1 / 1000, <1/100); sjældent (≥1 / 10 000, <1/1000); sjældent (<1/10 000).

Abacavir – bivirkninger

På den del af immunsystemet: tit – overfølsomhedsreaktioner.

Fra nervesystemet: tit – hovedpine.

Fra fordøjelsessystemet: tit – anoreksi, kvalme, opkastning, diarré; sjældent – pancreatitis.

Metabolisme: tit – hyperlaktatæmi; sjældent – Laktatacidose.

Fra siden af huden og det subkutane fedt: tit – udslæt (ingen systemiske symptomer); sjældent – mnogoformnaya Erythema ekssoudatus, Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse.

Andre: tit – feber, apati, Træthedsfornemmelse.

Lamivudin – bivirkninger

Fra det hæmatopoietiske system: sjældent – neutropeni, anæmi, trombocytopeni; sjældent – ægte erytrocyt-aplasi.

Metabolisme: tit – hyperlaktatæmi; sjældent – Laktatacidose.

Fra nervesystemet: tit – hovedpine; sjældent – paræstesi, perifericheskaya neuropati.

Fra fordøjelsessystemet: tit – kvalme, opkastning, smerter i den øvre del af maven, diarré; sjældent – midlertidig stigning i AST, GOLD; sjældent – stigning i serumamylaseaktivitet, pancreatitis.

Fra siden af huden og det subkutane fedt: tit – udslæt, alopeci.

På den del af bevægeapparatet: tit – artralgi, muskelskade; sjældent – raʙdomioliz.

Andre: tit – Træthedsfornemmelse, utilpashed, temperaturstigning.

Nogle patienter, som modtog antiretroviral kombinationsbehandling, der skete en omfordeling/ophobning af fedtvæv i kroppen. Hyppigheden af ​​dette fænomen afhænger af mange faktorer., incl. fra en kombination af antiretrovirale lægemidler.

Zidovudin – bivirkninger

Fra det hæmatopoietiske system: tit- anæmi (blodtransfusion kan være påkrævet), neutropeni og leukopeni. Disse bivirkninger er mere tilbøjelige til at opstå ved høje doser zidovudin. (1200–1500 mg/dag), hos patienter med fremskreden HIV-infektion (især med nedsat knoglemarvsreserve før behandling) og, specielt, hos patienter med CD4+ celletal mindre end 100/mcL. Hos nogle patienter er det nødvendigt at reducere dosis af zidovudin indtil seponering. Neutropeni forekommer hyppigere hos disse patienter, som har et neutrofiltal, serumhæmoglobin- og vitamin B12-niveauer er reduceret på tidspunktet for påbegyndelse af zidovudinbehandling. Sjældent – trombocytopeni og pancytopeni (med knoglemarvshypoplasi); sjældent – ægte erytrocyt-aplasi; sjældent – aplasticheskaya anæmi.

Metabolisme: tit – hyperlaktatæmi; sjældent- Laktatacidose, anoreksi; omfordeling/akkumulering af fedtvæv (Hyppigheden af ​​denne bivirkning afhænger af mange faktorer., incl. fra en specifik kombination af antiretrovirale lægemidler).

Af psyken: sjældent – angst og depression.

Fra nervesystemet: Tit – hovedpine; tit – svimmelhed; sjældent – søvnløshed, paræstesi, døsighed, nedsat mental aktivitet, kramper.

På den del af orglet af synet: Ukendt hyppighed – maculaødem, amblyopi, fotofobi.

På den del af orglet af hørelse: vertigo, høretab.

Hjerte-kar-system: sjældent – kardiomyopati.

Den åndedrætsorganerne: sjældent – åndenød; sjældent – hoste.

Fra fordøjelsessystemet: Tit – kvalme; tit – opkastning, mavesmerter og diarré, øget aktivitet af leverenzymer og bilirubinkoncentration; sjældent – flatulens; sjældent – pigmentering af mundslimhinden, disgevziya, dyspepsi, pancreatitis, leversygdom, såsom svær hepatomegali med steatose.

Fra siden af huden og det subkutane fedt: sjældent – udslæt og kløe; sjældent – pigmentering af negle og hud, Svedende.

På den del af bevægeapparatet: tit – myalgi; sjældent – myopati.

Fra urinvejene: sjældent – hyppig vandladning.

Fra reproduktionssystemet og mælkekirtlen: sjældent – gynækomasti.

Allergiske reaktioner: sjældent – nældefeber.

Andre: tit – generel utilpashed; sjældent – feber, generaliseret smertesyndrom og asteni; sjældent – kuldegysninger, brystsmerter, influenzalignende symptomer.

Kontraindikationer til brugen af ​​Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Moderat til svær leversvigt (klasse B og C på Child-skalaen- Drikke); mild leversvigt (klasse og på omfanget af Child-Pugh); nedsat nyrefunktion (CC <50 ml / min); udtalt fald i indholdet af neutrofiler (mindre end 0,75×109l) eller hæmoglobinkoncentration (mindre 7.5 g / dl, eller 4.65 mmol / l) på grund af indholdet af zidovudin; Alder til 12 år (på grund af manglende evne til at justere dosis); vægt mindre 40 kg.

Omhyggeligt

Hæmning af knoglemarvshæmatopoiesis (ved en hæmoglobinkoncentration mindre end 9 g / l (5.59 mmol / l) eller indholdet af neutrofiler i blodet er mindre end 1,0 × 109 / l) dosisjustering af zidovudin kan være nødvendig (med udviklingen af ​​disse bivirkninger, abacavir, zidovudin og lamivudin anvendes som separate præparater); pancreatitis (incl. historie); gepatomegaliya, hepatitis, eventuelle risikofaktorer for leversygdom; tilstedeværelsen af ​​risikofaktorer for udvikling af koronararteriesygdom; ældre patienter.

Abacavir + Zidovudin + Lamivudin – brug under graviditet og amning

Sikkerheden af ​​denne kombination hos kvinder under graviditet er endnu ikke blevet undersøgt.. Der er evidens fra undersøgelser af virkningerne af abacavir, lamivudin og zidovudin om fosterudvikling hos dyr. Derfor, under graviditet, narkotika, indeholdende denne kombination bruges kun hvis, hvis den forventede fordel for moderen opvejer risikoen for fosteret.

Påvirkning af abacavir, lamivudin og zidovudin på fertilitet hos kvinder er endnu ikke undersøgt. For zidovudin,, at dets brug hos mænd ikke påvirker antallet, morfologi og motilitet af sædceller.

Eksperter anbefaler ikke amning til HIV-smittede patienter, for at undgå at overføre HIV til et barn. Fordi abacavir, dets metabolitter og HIV går over i modermælken, amning er kontraindiceret.

Ansøgning om overtrædelser af leverfunktion – Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Brugen af ​​lægemidlet er kontraindiceret i tilfælde af moderat og svær leverdysfunktion..

Abacavir + Zidovudin + Lamivudin – Ansøgning om overtrædelser af nyrefunktionen

Hos patienter med nedsat nyrefunktion bør dosis af lamivudin reduceres i forhold til faldet i CC.. I denne forbindelse anbefales det ikke at bruge stoffet til CC mindre 50 ml / min.

Anvendelse til børn Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Kontraindiceret til børn under alderen 12 år på grund af manglende evne til at justere dosis.

Forsigtig – Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Brug af stoffer, at indeholde denne kombination er forbundet med en risiko for at udvikle en overfølsomhedsreaktion (РГЧ), karakteriseret ved feber og/eller udslæt og andre symptomer, tegn på skade på flere organer. HSR kan være livstruende og kan i sjældne tilfælde være dødelig, hvis den ikke behandles. Risikoen for at udvikle HSR med denne kombination er signifikant øget hos patienter med et positivt testresultat for tilstedeværelsen af ​​HLA-B * 5701-allelen.. HSR for abacavir blev dog observeret med en lavere frekvens hos patienter, ikke bærer denne allel.

Test for tilstedeværelsen af ​​HLA-B*5701-allelen bør udføres før påbegyndelse af behandling med kombinationen, og også før genoptagelse af behandling med denne kombination hos patienter med ukendt status for HLA-B*5701-allelen., som tidligere har tolereret abacavirbehandling godt.

Anbefales ikke til brug hos patienter med HLA-B * 5701-allelen, hvis patienter, hos hvem der var mistanke om HSR under brugen af ​​et andet lægemiddel, indeholdende abacavir, uanset status med hensyn til HLA-B*5701-allelen.

Alle patienter, behandlet med denne kombination, den kliniske diagnose af formodet HSR bør forblive grundlaget for klinisk beslutningstagning.

Hvis der er mistanke om HSR, skal behandlingen med denne kombination stoppes øjeblikkeligt, selv i fravær af HLA-B*5701-allelen.. Forsinket standsning af behandlingen med denne kombination efter starten af ​​HSR kan føre til en livstruende situation..

Genoptagelse af brugen af ​​stoffer, indeholdende abacavir efter mistanke om abacavir HSR, kan føre til en hurtig tilbagevenden af ​​symptomer inden for få timer, som kan omfatte livstruende hypotension og død.

Når man overvejer at genoptage behandlingen med abacavir efter ophør af behandling med et hvilket som helst lægemiddel, indeholdende abacavir af en eller anden grund, skal årsagen til seponering af behandlingen fastslås, uanset patientens bærer af NHA-B * 5701-allelen. Hvis MIRV ikke kan udelukkes, medicin kan ikke genstartes, indeholdende denne kombination, samt enhver anden medicin, indeholdende abacavir.

Hvis MIRV er udelukket, det er muligt at genoptage behandlingen med denne kombination. I sjældne tilfælde patienter, seponerede abacavir af årsager, andet end symptomerne på HSR, bemærkede også udviklingen af ​​livstruende reaktioner inden for få timer efter genoptagelsen af ​​behandlingen med abacavir. Genstart af behandlingen med denne kombination eller andre lægemidler, indeholdende abacavir, bør kun udføres, hvis der er hurtig adgang til lægehjælp.

Der er rapporter om udvikling af laktatacidose og svær hepatomegali med steatose., incl. fatal, på grund af antiretroviral terapi med nukleosidanaloger i form af separate lægemidler, inklusive abacavir. lamivudin og zidovudin, eller deres kombinationer. Lignende fænomener blev især bemærket hos kvinder..

Der skal udvises forsigtighed ved brug af denne kombination, især hos patienter med hepatomegali, hepatitis eller andre risikofaktorer for leverskade og hepatisk steatose (herunder visse stoffer og alkohol). Patienter co-inficeret med hepatitis C-virus og patienter, som er i behandling med alfa-interferon og ribavirin, kan udgøre en særlig risikogruppe. Denne kombination bør seponeres, hvis der er kliniske eller laboratoriemæssige tegn på laktatacidose med eller uden hepatitis. (som omfatter hepatomegali og steatose, selv i fravær af en signifikant stigning i aminotransferaseaktiviteter), symptomatisk hyperlacgatemia og metabolisk acidose/laktacidose, progressiv hepatomegali eller med en hurtig stigning i aminotransferaseaktivitet.

In vitro og in vivo undersøgelser har vist, at nukleosid- og nukleotidanaloger er i stand til at forårsage forskellige grader af mitokondriel skade. Der har været tilfælde af mitokondriel dysfunktion hos HIV-negative børn, behandlet intrauterint og/eller postnatalt med nukleosidanaloger. De vigtigste bivirkninger var hæmatologiske lidelser (anæmi, neutropeni), stofskiftesygdomme (hyperlaktatæmi, hyperlipasemi). Disse bivirkninger er ofte forbigående. Nogle neurologiske lidelser med sen indtræden er blevet rapporteret (stigning i muskeltonus, kramper, adfærdsforstyrrelser). Er disse neurologiske lidelser forbigående eller permanente?, i øjeblikket ukendt. Ethvert barn, selv HIV-negative, eksponeret in utero for nukleosid- og nukleotidanaloger, bør gennemgå klinisk og laboratorieundersøgelse for at udelukke mitokondriel dysfunktion, hvis relevante tegn eller symptomer er identificeret. Disse data påvirker ikke de nuværende nationale anbefalinger for brug af APT til gravide kvinder for at forhindre vertikal overførsel af HIV-infektion..

Behandling med zidovudin blev ledsaget af tab af subkutant fedt. Hyppigheden og sværhedsgraden af ​​lipoatrofi er relateret til kumulativ eksponering. Dette fedttab, som er mest udtalt i ansigtet, lemmer og balder, kan kun delvist reverseres, og forbedring kan ikke forekomme før et par måneder efter skiftet til et behandlingsregime, ikke indeholder zidovudin. Under behandling med zidovudin og andre lægemidler, indeholdende zidovudin, patienter bør overvåges regelmæssigt for tegn på lipoatrofi, og hvis der er mistanke om lipoatrofi, skal du om muligt skifte til et alternativt behandlingsregime.

Serumlipid- og blodglukosekoncentrationer kan stige under antiretroviral behandling.. Sygdomskontrol og livsstilsændringer kan også bidrage til denne proces.. Behovet for at bestemme koncentrationen af ​​serumlipider og blodsukker bør overvejes.. Lipidforstyrrelser skal behandles, i henhold til deres kliniske manifestationer.

Under behandlingen er det nødvendigt omhyggeligt at overvåge hæmatologiske parametre..

Hvis der opstår symptomer eller laboratoriebevis på pancreatitis, skal behandlingen seponeres øjeblikkeligt..

Hos patienter med allerede eksisterende leverinsufficiens, herunder aktiv kronisk hepatitis, der er en stigning i hyppigheden af ​​leverdysfunktion med kombineret APT. Disse patienter bør monitoreres i overensstemmelse med standard klinisk praksis.. Hvis leverfunktionen forværres hos sådanne patienter, bør det overvejes at suspendere eller seponere denne kombination..

Hos patienter med kronisk hepatitis B eller C, modtager kombineret APT, øget risiko for alvorlige og dødelige leverbivirkninger. I tilfælde af samtidig brug af antiviral behandling for hepatitis B eller C, se brugsanvisningen for disse lægemidler. Når behandlingen seponeres hos patienter med samtidig viral hepatitis B, bør leverfunktionsprøver overvåges, og viral belastning skal måles regelmæssigt., tk. mulig tilbagevenden af ​​hepatitis efter seponering af lamivudin, som kan være mere alvorlig hos patienter med dekompenseret leversygdom.

Resultaterne af kliniske undersøgelser og data efter registrering indikerer det, at hos nogle patienter med kronisk hepatitis B, når lamivudin seponeres, kan der forekomme kliniske og laboratoriemæssige tegn på tilbagevenden af ​​hepatitis, som kan have mere alvorlige konsekvenser hos patienter med dekompenseret leversygdom. Hvis denne kombination seponeres hos patienter med samtidig viral hepatitis B, bør periodisk monitorering af leverfunktionen og markører for hepatitis B-virusreplikation overvejes..

Når du bruger zidovudin som en del af et HIV-behandlingsregime, har der været tilfælde af forværring af anæmi, mens du tager ribavirin, den nøjagtige mekanisme af dette fænomen forbliver ukendt.. I denne forbindelse anbefales samtidig brug af zidovudin og ribavirin ikke.. Hvis zidovudin allerede er inkluderet i en antiretroviral kombinationsbehandling, bør overveje at udskifte den. Dette er især vigtigt for patienter med en anamnese med zidovudin-induceret anæmi..

Hvis HIV-inficerede patienter med svær immundefekt har asymptomatiske opportunistiske infektioner eller deres resterende virkninger på tidspunktet for påbegyndelse af antiretroviral behandling, kan administrationen heraf aktivere den inflammatoriske proces og føre til en stigning i symptomerne på opportunistiske infektioner eller andre alvorlige konsekvenser. Disse reaktioner opstår normalt inden for de første uger eller måneder efter start af antiretroviral behandling..

Autoimmune sygdomme (såsom Graces sygdom, polymyositis og Guillains syndrom- Barre) blev observeret på baggrund af genoprettelse af immunitet, dog varierede tiden til debut, og sygdommen kan opstå mange måneder efter behandlingens start og have et atypisk forløb.

Brugen af ​​denne kombination eller andre antiretrovirale lægemidler udelukker ikke muligheden for at udvikle opportunistiske infektioner eller andre komplikationer af HIV-infektion., derfor bør patienter forblive under lægeligt tilsyn, erfaring med behandling af disse sygdomme.

Trods, at ætiologien til osteonekrose er multifaktoriel (herunder indtagelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, alvorlig immunsuppression, høj BMI), tilfælde af osteonekrose var mest almindelige hos patienter med fremskreden HIV-infektion og/eller langvarig brug af kombineret APT. Patienter bør se en læge, hvis de oplever smerter og stivhed i leddene eller besvær med at bevæge sig.

Patienter bør advares om, at behandling med antiretrovirale lægemidler ikke forhindrer risikoen for overførsel af HIV til andre gennem seksuel kontakt og blodkontaminering. Derfor bør patienter tage passende forholdsregler.

Antiretroviral behandling bør anvendes med forsigtighed, inklusive abacavir, patienter med risiko for koronararteriesygdom. Alle foranstaltninger skal træffes for at minimere modificerbare risikofaktorer (såsom hypertension, hyperlipidæmi, diabetes og rygning).

Patienter skal advares mod selvmedicinering med nogen form for medicin..

Denne kombination bør ikke bruges sammen med lægemidler, indeholdende lamivudin eller emtricitabin.

Samtidig brug af stavudin og zidovudin bør undgås..

Brug af lamivudin sammen med cladribin anbefales ikke..

Lægemiddelinteraktioner Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Lægemiddelinteraktioner, på grund af tilstedeværelsen af ​​abacavir

Metabolismen af ​​abacavir er nedsat, når det tages sammen med ethanol, resulterer i en stigning i AUC for abacavir med ca 41%. I betragtning af sikkerhedsprofilen for abacavir, disse data anses ikke for at være klinisk signifikante. Abacavir har ingen effekt på ethanolmetabolisme.

I en undersøgelse af lægemidlers farmakokinetik, mens du tager abacavir (dosis 600 mg 2 gange / dag) og metadon var der et fald i Cmax for abacavir med 35% og reducerer tiden til at nå Cmax med 1 ingen, AUC forblev dog uændret. Ændringer i abacavirs farmakokinetik blev ikke anset for at være klinisk signifikante.. I denne undersøgelse øgede abacavir den gennemsnitlige totale clearance af metadon med 22%. Denne ændring blev ikke betragtet som klinisk signifikant hos de fleste patienter., dog kan det nogle gange være nødvendigt at justere dosis af metadon.

Lægemiddelinteraktioner, på grund af tilstedeværelsen af ​​lamivudin

Tager trimethoprim/sulfamethoxazol 160 mg/800 mg (cotrimoxazole) forårsager en stigning i lamivudin eksponering for 40%, på grund af tilstedeværelsen af ​​trimethoprim. Men, undtagen hos patienter med nyreinsufficiens, dosisjustering af lamivudin er ikke nødvendig.

Lamivudin kan hæmme intracellulær phosphorylering af zalcitabin, mens du tager disse lægemidler. I denne henseende anbefales brug i kombination med zalcitabin ikke..

Samarbejde, på grund af tilstedeværelsen af ​​zidovudin

Zidovudin påvirker ikke farmakokinetikken af ​​atovaquon. Farmakokinetiske data tyder dog på det, at atovaquon reducerer metaboliseringshastigheden af ​​zidovudin til dets glucuronid (ved steady state øges AUC for zidovudin med 33%, Cmax i plasmaglucuronid reduceres med 19%). Ved ordination af zidovudin i doser på 500-600 mg/dag og et samtidig 3-ugers behandlingsforløb af akut pneumocystis pneumoni med atovaquon, en stigning i hyppigheden af ​​bivirkninger, forbundet med forhøjede plasmakoncentrationer af zidovudin, usandsynligt. Hvis længerevarende kombineret brug af disse lægemidler er nødvendig, anbefales omhyggelig overvågning af patientens kliniske tilstand..

Absorptionen af ​​zidovudin reduceres, når clarithromycin-tabletter tages samtidigt.. Det er nødvendigt at observere intervallet mellem at tage clarithromycin og zidovudin i mindst 2 ingen.

Nogle patienter, behandlet med zidovudin plus phenytoin, et fald i koncentrationen af ​​phenytoin i blodet blev påvist, og i et tilfælde var der en stigning i koncentrationen af ​​phenytoin. Disse observationer indikerer behovet for at kontrollere blodkoncentrationer af phenytoin hos patienter, som tager kombinationen af ​​zidovudin + lamivudin og phenytoin på samme tid.

Ifølge nogle rapporter, probenecid øger den gennemsnitlige T1/2 af zidovudin og AUC som følge af hæmning af dannelsen af ​​glucuronid. Ved tilstedeværelse af probenecid reduceres renal udskillelse af glucuronid og, måske, selve zidovudinen.

Begrænsede data viser, at den kombinerede brug af zidovudin og rifampicin reducerer AUC for zidovudin med 48±34 %. Imidlertid er den kliniske betydning af denne observation ukendt..

Zidovudin kan hæmme processen med intracellulær fosforylering af stavudin ved samtidig brug.. Således, samtidig brug af stavudin og kombinationen af ​​zidovudin + lamivudin anbefales ikke.

Nukleosidanaloger, forstyrre DNA-replikation, såsom Ribavirin, kan reducere den antivirale aktivitet af zidovudin in vitro. Samtidig brug af disse lægemidler og zidovudin anbefales ikke.. Der var en stigning i anæmi, forårsaget af ribavirin, når zidovudin indgår i den komplekse behandling af HIV-infektion. Brug af zidovudin i kombination med ribavirin anbefales ikke på grund af en øget risiko for anæmi..

Samtidig brug af zidovudin og doxorubicin anbefales ikke på grund af den gensidige svækkelse af aktiviteten af ​​hvert af lægemidlerne in vitro.

Ved samtidig brug med fluconazol, en stigning i AUC af zidovudin med 74% ved hæmning af UDP-glucuronosyltransferase. På grund af de begrænsede data er den kliniske betydning ukendt. Det er nødvendigt at kontrollere de toksiske virkninger af zidovudin.

Ved samtidig brug med valproinsyre, en stigning i AUC af zidovudin med 80% ved hæmning af UDP-glucuronosyltransferase. På grund af de begrænsede data er den kliniske betydning ukendt. Det er nødvendigt at kontrollere de toksiske virkninger af zidovudin.

Acetylsalicylsyre, kodein, morfin, Indomethacin, Ketoprofen, naproxen, oxazepam, Lorazepam, cimetidin, clofibrat, dapson, inosinpranobex (lægemiddel Groprinosin) i stand til at ændre metabolismen af ​​zidovudin som følge af kompetitiv hæmning af glukuronideringsprocessen eller direkte undertrykkelse af metabolismen af ​​zidovudin af mikrosomale leverenzymer. Før du ordinerer disse lægemidler i kombination med kombinationen af ​​zidovudin + lamivudin, især til langtidsbehandling, potentielle lægemiddelinteraktioner skal vurderes.

Den samtidige anvendelse af, især til behandling af akutte tilstande, zidovudin og potentielt nefrotoksiske eller myelosuppressive lægemidler (f.eks, systemisk administration af pentamidin, dapsone, pyrimethamin, co-trimoxazol, Amphotericin B, flucytosin, ganciclovir, interferon, vincristin, vinblastin og doxorubicin) kan også øge risikoen for bivirkninger af zidovudin. Hvis zidovudin+lamivudin administreres sammen med et eller flere af disse midler, bør nyrefunktionen og hæmatologiske parametre overvåges nøje, og dosis af et eller flere midler skal reduceres om nødvendigt..

Unødvendigt. nogle patienter, på trods af kombinationen, opportunistiske infektioner kan udvikle sig, yderligere behandling kan være nødvendig for at forhindre infektioner. Til sådan profylakse anvendes co-trimoxazol., pentamidin aerosol, pyrimethamin og acyclovir. Begrænsede data fra kliniske undersøgelser tyder på, at der ikke er nogen signifikant stigning i forekomsten af ​​bivirkninger af zidovudin, når det bruges sammen med disse lægemidler..

Tilbage til toppen knap