FITOZID

Material actiu: El etopòsid
Quan ATH: L01CB01
CCF: Medicament contra el càncer
Quan CSF: 22.03.01
Fabricant: DABUR PHARMA LIMITED (Índia)

Forma de dosificació, composició i embalatge

Концентрат для приготовления solució per infusió com un clar, от почти бесцветного до бледно-желтого цвета раствора.

1 ml1 Florida.
etopòsid20 mg100 mg

Excipients: Macrogol 300 (polietilenglicol 300), alcohol de benzil, etanol, polisorbat 80, l'àcid de la llimona, citrat de sodi.

5 ml – vials de vidre incolors (1) – paquets de cartró.

Accions farmacològiques

Accions farmacològiques – antitumoral. Влияет на позднюю S и G2 фазы деления клеток. Взаимодействует с системой клеточных микротрубочек и ингибирует топоизомеразу А2 и синтез ДНК. При концентрауии 10 мкг/мл связывается с белками плазмы примерно на 90%. После внутривенного введения кинетика препарата описывается двухфазной моделью с периодом полувыведения в 1 фазу в среднем 1,5 часа и во вторую – 4-11 hores. Не кумулирует при назначении в течение 5 dosi dies 100 мг/м2. Проникает через плаценту и ГЭБ. Поступает в ткань опухоли мозга быстрее, чем в здоровую ткань мозга. Выводится почками в неизмененном виде и в виде метаболитов (40-60% – durant 48-72 hores), amb excrements – Menys 16% durant 72 hores.

 

Indicacions

Càncer de pulmó de cèl·lules petites, рак яичка, хорионкарцинома, саркома Юинга, Sarcoma de Kaposi, sympathicoblastoma, raʙdomiosarkoma, càncer de mama, limfoma no Hodgkin, limfogranulematoz, острый миелоидный лейкоз.

 

Contraindicacions

Hipersensibilitat, neutropènia, trombocitopènia, el fetge i els ronyons, embaràs.

 

Efecte col·lateral

Угнетение кроветворения, некротическая энтеропатия, hepatitis tòxica, аретриальная гипотензия (при быстром внутривенном введении), нарушения функций сердца. Rarament – поражения ЦНС, obratimaya alopècia, флебит в месте введения, reaccions al·lèrgiques.

 

Cooperació

Совместное применение с другими цитостатиками повышает риск развития миелосупрессии.

 

Sobredosi

Нет сведений.

 

Precaucions

El tractament ha de ser un metge, amb l'experiència de la quimioteràpia, i amb les condicions, necessària per al tractament d'alleujament de complicacions (caixa estèril, un arsenal suficient d'antibiòtics, la possibilitat de la teràpia de reemplaçament de components de la sang).

Botó Tornar a dalt