Anemi, DNA ve RNA sentezi ihlali ile ilgili - Megaloblastik anemi

Anemi, DNA ve RNA sentezi ihlali ile ilgili - kalıtsal ve edinsel hastalıkların büyük bir grup. Bu anemi ortak bir özelliğidir Kemik iliği megaloblast varlığı - Kırmızı hücreler dizi, Büyük bir miktar ile karakterize edilen, narin yapısı, Bir çekirdeğinde kromatin sıradışı düzenleme ve çekirdek ve sitoplazma asenkron farklılaşma.

DNA sentezinin ihlali Folik asit eksikliği gözlenen, Bazı nadir kalıtsal hastalıklarda, ilişkili ya da enzim aktivitesinin ihlal, folik asit koenzim şeklinde oluşumunda rol oynayan, veya bertaraf orotik asit ihlal (orotik asidüri).

Normal koşullar altında, DNA molekülünün içine dahil orotik asit ve üridin etiketli, vücut cobalamin veya folik asit eksikliği önemli ölçüde azaltılmış dahil edilmesini. Kalıtsal enzim eksikliğinde, orotik asit sentezinde yer alan, urasil, Kırık DNA molekülü de dahil olmak üzere orotik asit etiketli; uridin birleşme ihlal edilmez. Kobalamin eksikliği ve hem, folik asit, ve orotik asidüri DNA molekülü etiketli timidin içine, normal birleşme kaldığında.