Sulbactam

Quan ATH:
J01CG01

Accions farmacològiques

Inhibidor irreversible de la β-lactamasa.

Sulbactam, no té activitat antibacteriana (l'exclusió té Neisseriaceae i Acinetobacter), inhibidors El beta-lactamasa, són alliberades per microorganismes, resistents als antibiòtics betalactàmics; evita la degradació de les penicil·lines i cefalosporines per l'acció de microorganismes beta-lactamasa resistents; la unió a proteïnes d'unió a penicil·lina, mostra sinergia mentre que l'ús de penicil·lines i cefalosporines.

Farmacocinètica

Després dels m / i / en la introducció per aconseguir altes concentracions en la sang de sulbactam. Es penetra en els teixits i fluids corporals, Passa a través de la barrera placentària, excretada en la llet materna. Quan la inflamació de les membranes meníngeas de la penetració del fàrmac a la medul·la fluid augmenta dramàticament.

Sulbactam tot just pateix transformacions metabòliques.

T1 / 2 és d'aproximadament sulbactam 1 no, s'excreta principalment inalterada en l'orina (70-80%), i amb la bilis. En la forma de metabòlits derivats sobre 25% producte.

J01CG01

Botó Tornar a dalt