trastorns de la parla - Què és aquesta malaltia, la causa de la? Descripció, símptomes i la prevenció de la malaltia dels trastorns de la parla

trastorns de la parla - un terme col·lectiu, que inclou diverses anormalitats en el desenvolupament del llenguatge. Речевые расстройства классифицируются в зависимости от степени проявления расстройства и области развития – это может