LORATADIN-HEMOFARM

Material actiu: Loratadina
Quan ATH: R06AX13
CCF: Bloquejador Gistaminovыh H1-receptors. Medicaments per a l'al·lèrgia
Quan CSF: 13.01.01.02
Fabricant: Hemofarm KONCERN A.D. (Sèrbia i Montenegro)

FARMACÈUTICA FORMULARI, COMPOSICIÓ I ENVASAT

Xarop clar, incolor a lleugerament groc, amb una olor afruitat.

5 ml
loratadina5 mg

[Anell] glicerol, propilenglicol, sacarosa, Benzonato de sodi, monohidrat d'àcid cítric, gust de cirera “Cherry Flavour”, эdetat disòdic, Aigua purificada.

120 ml – flascons de vidre fosc (1) completar amb el mesurament de cullera – paquets de cartró.

Píndoles rodó, lenticular, de blanc a gairebé blanc, amb Valium en un costat.

1 llengüeta.
loratadina10 mg

[Anell] lactosa monohidrat, midó de blat de moro, Sílice col·loïdal anhidra, povidona, polisorbat 80, cel·lulosa microcristal·lina, krospovydon, talc, estearat de magnesi.

10 Ordinador personal. – ampolles (1) – paquets de cartró.

Tabletes efervescents rodó, de blanc a gairebé blanc.

1 llengüeta.
loratadina10 mg

[Anell] bicarbonat de sodi, carbonat de sodi anhidre,, L'àcid cítric anhidre, povidona, polisorbat 80, Sílice col·loïdal anhidra, lactosa monohidrat, Macrogol 6000.

10 Ordinador personal. – Tubs de plàstic (1) – paquets de cartró.
10 Ordinador personal. – Tubs de plàstic (2) – paquets de cartró.

 

DESCRIPCIÓ DE LES SUBSTÀNCIES ACTIVES

Accions farmacològiques

Bloquejador Gistaminovыh H1-receptors. Té antial·lèrgic, protivozudnoe, acció antiexudativa. Disminueix la permeabilitat capil·lar, impedeix el desenvolupament d'edema, уменьшает повышенную сократительную активность гладкой мускулатуры, обусловленную действием гистамина.

 

Farmacocinètica

При приеме внутрь в терапевтической дозе лоратадин быстро абсорбируется из ЖКТ и почти полностью метаболизируется в организме. Cmàx лоратадина в плазме достигается через 1-1.3 no, основного активного метаболита, дезкарбоэтоксилоратадина, – aproximadament 2.5 no.

При одновременном приеме пищи биодоступность лоратадина и дезкарбоэтоксилоратадина увеличивается примерно на 40% i 15% respectivament, temps per assolir Cmàx увеличивалось примерно на 1 no, ее значения для этих веществ оставались без изменений.

Связывание с белками плазмы лоратадина высокое – sobre 98%, metabòlit aktivnogo – менее выраженное.

La mitjana T1/2 loratadina és 8.4 no, дезкарбоэтоксилоратадина – 28 no (8.8-92 no).

Sobre 80% лоратадина выводится в виде метаболитов с мочой и калом в равных соотношениях в течение 10 dia, sobre 27% – с мочой в течение первых суток.

 

Testimoni

La rinitis al·lèrgica estacional i perenne, conjuntivitis, острая крапивница и отек Квинке, симптомы гистаминергий, вызванные применением гистаминолибератов (псевдоаллергические синдромы), Les reaccions al·lèrgiques a les picades d'insectes, комплексное лечение зудящих дерматозов (contacte allergodermatity, хронические экземы).

 

Règim de dosificació

Dins d'adults i nens més grans 12 anys, а также при массе тела более 30 kg – 10 mg 1 temps / dia.

Els nens de 2 a 12 лет при массе тела менее 30 kg – 5 mg 1 temps / dia.

 

Efecte col·lateral

Des del sistema digestiu: rarament – boca seca, nàusea, vòmits, gastritis; en alguns casos – funció hepàtica anormal.

SNC: rarament – fatiga, mal de cap, excitabilitat (nens).

Sistema cardiovascular: rarament – taquicàrdia.

Reaccions al·lèrgiques: rarament – erupció cutània; en uns pocs casos – reaccions anafilàctiques.

Reaccions dermatològiques: en alguns casos – alopècia.

 

Contraindicacions

Embaràs, lactància, Els nens fins a l'edat 2 anys, повышенная чувствительность к лоратадину.

 

Embaràs i lactància

Лоратадин не следует применять при беременности и в период лактации.

A estudis experimentals на животных лоратадин в средних дозах не оказывал отрицательного влияния на плод, при введении в высоких дозах наблюдались некоторые фетотоксические эффекты.

 

Precaucions

При применении лоратадина нельзя полностью исключить развитие судорог, особенно у предрасположенных пациентов.

Пациентам с нарушениями функции почек или печени требуется коррекция режима дозирования.

 

Interaccions Amb La Drogues

При одновременном применении лоратадина с препаратами, которые ингибируют изоферменты CYP3A4 и CYP2D6 или метаболизируются в печени при их участии (inclòs. cimetidina, Eritromicina, ketoconazol, quinidina, fluconazol, fluoxetina), возможно изменение концентрации в плазме крови лоратадина и/или этих препаратов.

Els inductors de l'oxidació microsomal (fenitoïna, etanol, barbitúrics, ziksorin, rifampicina, fenilbutazona, antidepressius tricíclics) снижают эффективность.

Botó Tornar a dalt