Gistiocitozы

Per a aquest grup de malalties caracteritzades per la presència en els teixits de histiòcits proliferatives.

Malaltia-Henda Shyullera-cristiana

Malaltia-Henda Shyullera-cristiana difereix d'una altra histiocitosis principalment química la composició dels dipòsits en les cèl·lules del sistema fagocític mononuclear. Com a resultat de la violació de metabolisme dels lípids en la sang colesterol circulant, èsters de colesterol, greixos neutres, fosfats i. Ells es dipositen en les cèl·lules del sistema fagocític mononuclear, que en aquesta malaltia dramàticament hiperplásico.

Amb retikuloksantomatoze generalitzada apareixerà cèl·lules ksantomatoznye, cèl·lules idèntiques de Niemann-Pick. Alguns d'ells són enormes i multinucli. En tot el grup de cèl·lules es desenvolupa teixit granulomatós ksantomatoznyh amb focus de fibrosi. Així que la forma específica d'aquesta malaltia granulomes, que pot ser completament absorbit, i després restaura l'estructura dels teixits.

La malaltia és molt rara. La seva forma es caracteritza per la medul·la òssia hepatoesplenomegalia, diabetis insípida, exoftalmos progressistes i destrucció focal dels ossos plans. Hi ha altres variants clíniques i morfològiques de la malaltia-Henda Shyullera-cristiana.

Nerviós Letterer-Gray

El mecanisme de la malaltia són la proliferació de cèl·lules dels fagòcits mononuclears a la pell, fetge, melsa, ganglis limfàtics, medul·la òssia, lleuger, ossos i altres òrgans. Aquest atípics histiòcits amb una ronda de mida mitjana o nucli oval, sovint conté nuclèol basòfil.

El citoplasma de la cèl·lula està pintat en colors brillants, bazofnlnaya, Homogeni. Hi ha també molts histiòcits nuclears, així com grups de cèl·lules ksantomnyh, que conté dipòsits citoplasmàtics de colesterol i greixos neutres, cèl·lules plasmàtiques i eosinòfils. La malaltia comença amb lesions agudes de la pell, inici de la febre. Llavors augment de la melsa, fetge i ganglis limfàtics, que sovint formar conglomerats. Hi ha inflamació de les membranes mucoses (estomatitis, vulvovaginitis et al.), no responen a la teràpia amb antibiòtics. Sovint hi ha una pèrdua d'ossos plans (Crani, i altres fulles.).

Canvis específics especials en la sang no s'observa. Pot incloure la velocitat de sedimentació globular elevada, neutrocytosis, eozinofilija, monocítica, plaquetes en casos greus poden desenvolupar pancitopènia.

El diagnòstic de la malaltia Es col·loca en l'estudi de la punció i biòpsia dels llocs anteriors proliferació cel·lular.

Granuloma eosinòfil

Granuloma eosinòfil proliferació intraósea caracteritzat de histiòcits i granulòcits eosinòfils.

Botó Tornar a dalt