Myasthenia gravis - מה זה המחלה, הסיבות? תיאור, תסמינים ומניעה של myasthenia gravis

Myasthenia gravis היא מחלה המאופיינת על ידי התבוסה של מבנים neuromuscular. הסימנים הראשונים של myasthenia gravis מזוהים בדרך כלל בגיל של 20-40 שנים, לעתים קרובות יותר - בנשים. השכיחות של myasthenia gravis הוא 5-10 מקרים לכל 100 אלף ...